Datums: 19.07.2022 Aicina darbā


Darba devējs - Nīcas vidusskola. Reģ. Nr. 4113900998

Amata nosaukums – matemātika II (padziļinātais kurss) (12.klasei) 8 kontaktstundas.

Profesijas kods 2330 01

Termiņš - Uz nenoteiktu laiku.

Darbības joma – izglītība.

Prasības pretendentiem:

-  izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām

Darba vietas adrese:

Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV 3473

Algas likme  – 920,00 EUR

Darba vietu skaits – 1

Pieteikšanās amata vakancei:  CV iesniegt līdz 2022.gada 2.augustam (ieskaitot) elektroniski uz nicas.skola@dkn.lv vai darbadienās no plkst. 9:00 – 14:00, Nīcas vidusskolā adresē: Nīcas vidusskola, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, LV 3473.

Kontaktpersona Lāsma Petermane, tālr. 29480673

 

Darba devējs - Nīcas vidusskola. Reģ. Nr. 4113900998

Amata nosaukums – programmēšana vidusskolā (10.-11.klasēm) 6 kontaktstundas.

Profesijas kods 2330 01

Termiņš - Uz nenoteiktu laiku.

Darbības joma – izglītība.

Prasības pretendentiem:

-  izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām

Darba vietas adrese:

Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV 3473

Algas likme  – 920,00 EUR

Darba vietu skaits – 1

Pieteikšanās amata vakancei:  CV iesniegt līdz 2022.gada 2.augustam (ieskaitot) elektroniski uz nicas.skola@dkn.lv vai darbadienās no plkst. 9:00 – 14:00, Nīcas vidusskolā adresē: Nīcas vidusskola, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, LV 3473.

Kontaktpersona Lāsma Petermane, tālr. 29480673

 

Darba devējs - Nīcas vidusskola reģ. Nr. 4113900998

Amata nosaukums – remontstrādnieks (1 likme) Profesijas kods 9313 02

Prasības pretendentiem:

  • Vispārējā vidējā izglītība

Darba pienākumi:

  • Veikt remonta darbus skolā;
  • Palīdzēt visu veidu skolas remontdarbu laikā un īslaicīgu saimnieciska rakstura darbu izpildē;
  • Veikt telpu, to aprīkojuma, santehnikas mezglu un citu iekārtu pārbaudes, uzraudzību un remontdarbus, mēbeļu montāžu.

Darba vietas adrese:

Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV 3473

Algas likme  – 590,00 EUR

Darba vietu skaits – 1

Pieteikšanās amata vakancei:  CV iesniegt līdz 2022.gada 2.augustam (ieskaitot) elektroniski uz nicas.skola@dkn.lv vai darbadienās no plkst. 9:00 – 14:00, Nīcas vidusskolā adresē: Nīcas vidusskola, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, LV 3473. Kontaktpersona Lāsma Petermane, tālr. 29480673