SKOLAS PADOME

2023.-2026.

Skolas padomes priekšsēdētāja: Raimonda Ābelīte

Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece: Agija Kaunese

Sabiedrības pārstāvis: Raivis Kalējs

Direktore: Lāsma Petermane

Vecāku padome:   

1.a klase - Lelde Jagmina

1.b klase - Ieva Jekste

2.a klase – Laura Zaļā

21.b klase – Sigita Ziediņa

3.a klase – Arta Mačiņa

3.b klase – Inga Vaiteka

4.a klase – Karīna Borova

4.b klase – Krista Radomišķe

5.klase – Līga Vasara-Brakmane

6.a klase – Agija Kaunese

6.b klase – Indra Radomišķe

7.a klase – Aija Blūma

7.b klase – Dagnija Pele - Putniņa

8.a klase – Raimonda Ābelīte

8.b klase – Agija Kaunese

9.a klase – Baiba Andersone

9.b klase – Simona Muceniece

10. klase – Ingrīda Ivļeva

11.klase – Lolita Vancere

12.klase – Evita Kalēja

Skolēnu pārstāvji:               

Skolēnu valdes pārstāvis (Valters Mūrēns)

Skolēnu valdes pārstāvis (Toms Tomass Sprūds)

Skolēnu valdes pārstāvis (Sandija Stalta)

Pedagogu pārstāvji:

Ieva Veidele                      

Irēna Laukgale

Inguna Lībeka