SKOLAS PADOME

2017.-2019.

Skolas padomes priekšsēdētājs: 1. Mārtiņš Dāle 

Sabiedrības pārstāvis:               2. Agris Petermanis 

Direktore:                                3.  Lāsma Petermane 

Vecāki:   

 1. Krista Radomišķe - 1.b klase
 2. Līga Vasara-Brakmane - 2.klase
 3. Indra Radomišķe - 3.B klase 
 4. Agija Kaunese – 3.A klase 
 5. Aija Blūma – 4.a klase 
 6. Dagnija Pele-Putniņa - 4.b klase
 7. Raimonda Ābelīte – 5.a klase 
 8. Zane Pūķe – 6.a klase 
 9. Ilze Goldingere - 6.b klase
 10. Simona Saliete-Rudzīte – 7.a klase 
 11. Marianna Snapaite - 7.b klase
 12. Santa Simsone – 8. b klase
 13. Oksana Luce – 9.klase 
 14. Baiba Roga – 10.klase
 15. Guntis Otaņķis – 12.klase  

Skolēni:               

   19. Skolēnu valdes pārstāvis

   20. Skolēnu valdes pārstāvis 

   21. Skolēnu valdes pārstāvis 

Pedagogi:

22. Agita Mače

23. Vineta Baltaiskalna

24. Ilva Rasa