SKOLAS PADOME

2017.-2019.

Skolas padomes priekšsēdētājs: 1. Mārtiņš Dāle 

Sabiedrības pārstāvis:               2. Agris Petermanis 

Direktore:                                3.  Lāsma Petermane 

Vecāki:   

 1. Līga Vasara-Brakmane - 1.klase
 2. Indra Radomišķe - 2.B klase 
 3. Agija Kaunese – 2.A klase 
 4. Aija Blūma – 3.klase 
 5. Raimonda Ābelīte – 4.klase 
 6. Renārs Latvens – 5.klase 
 7. Simona Saliete-Rudzīte – 6.a klase 
 8. Santa Simsone – 7.klase 
 9. Oksana Luce – 8.klase 
 10. Baiba Roga – 9.klase 
 11.  10.klase 
 12. Guntis Otaņķis – 11.klase 
 13. Dace Vecbaštika – 12.klase 

Skolēni:               

 1. Skolēnu valdes pārstāvis 
 2. Skolēnu valdes pārstāvis 
 3. Skolēnu valdes pārstāvis 

Pedagogi:

 1. Agita Mače                        
 2. Vineta Baltaiskalna 
 3. Ilva Rasa