SKOLAS PADOME

2017.-2019.

Skolas padomes priekšsēdētājs: 1. Mārtiņš Dāle 

Sabiedrības pārstāvis:               2. Agris Petermanis 

Direktore:                                3.  Lāsma Petermane 

Vecāki:   

 1. Indra Radomišķe - 1.B klase 
 2. Agija Kaunese – 1.A klase 
 3. Aija Blūma – 2.klase 
 4. Raimonda Ābelīte – 3.klase 
 5. Renārs Latvens – 4.klase 
 6. Simona Saliete-Rudzīte – 5.a klase 
 7. Santa Simsone – 6.klase 
 8. Oksana Luce – 7.klase 
 9. Baiba Roga – 8.klase 
 10. Iveta Jākobsone – 9.klase 
 11. Guntis Otaņķis – 10.klase 
 12. Dace Vecbaštika – 11.klase 
 13. Iveta Stase – 12.klase 

Skolēni:               

 1. Skolēnu valdes pārstāvis (Artūrs Vecbaštiks)
 2. Skolēnu valdes pārstāvis (Edgars Miķelis Kovaļskis)
 3. Skolēnu valdes pārstāvis (Karlīna Miksone)

Pedagogi:

 1. Agita Mače                        
 2. Vineta Baltaiskalna 
 3. Ilva Rasa