Kontakti


Direktore

Lāsma Petermane
Tālrunis: 63469078
E-pasts: lasma.petermane@nica.lv

Direktores vietniece mācību darbā

Antra Šakale
Tālrunis: 26490767
E-pasts: antra.sakale@nica.lv

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Iveta Rone
Tālrunis: 26597186
E-pasts: iveta.rone@nica.lv

Direktores vietniece informātikā

Ineta Laurinaite
Tālrunis: 20285723
E-pasts: ineta.laurinaite@nica.lv

Mācību procesa organizatore

Zane Čirkše
Tālrunis: 29740158
E-pasts: zane.cirkse@gmail.com

Saimniecības vadītāja

Santa Simsone
Tālrunis: 29183296
E-pasts: santa.simsone@nica.lv

Lietvede

Andra Sileniece
Tālrunis: 29151943
E-pasts: nicas.skola@dkn.lv

Muzejpedagoģe

Sandra Pankoka
Tālrunis: 29462157

Karjeras konsultante

Elīna Tapiņa
Tālrunis: 29824140
E-pasts: elina.tapina@gmail.com

Psiholoģe

Zanda Jančauska
Tālrunis: 25634373
E-pasts: jancauskaz@inbox.lv

Sociālā pedagoģe

Nansija Čaure
Tālrunis: 29463299
E-pasts: nansijacaure@inbox.lv

Skolas dežurante 63469875

Līga Nelsone, Monta Čaure
Tālrunis: 63469875