Sadarbībā ar Nīcas novada domi tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001)

Sīkāka informācija - https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

 

Turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (pr.nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Abās Nīcas novada skolās turpināsies šī projekta aktivitātes līdz pat mācību gada beigām.  Nīcas vidusskolā projekta ietvaros skolēniem tiek piedāvāts individuāls atbalsts mācību procesa apguvē, tiek organizēti „Zinātņu laboratorijas” pulciņi ķīmijā un fizikā. Šajā mācību gadā par projekta līdzekļiem robotikas nodarbības notiek divās klašu grupās- 3.-4.kl. un 5-6.kl.. Pavasara pusē skolēniem būs iespēja piedalīties Zinoo centra un Laboratorium piedāvātajās nodarbībās un eksperimentos dažādās dabaszinātņu nozarēs.

Tiek plānots, ka Nīcas novada skolas piedalīsies arī nākošajā projekta kārtā, kam finansējums paredzēts 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadam.