Sadarbībā ar Nīcas novada domi tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001)

Sīkāka informācija - https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

 

Turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (pr.nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Abās Nīcas novada skolās turpināsies šī projekta aktivitātes līdz pat mācību gada beigām.  Nīcas vidusskolā projekta ietvaros skolēniem tiek piedāvāts individuāls atbalsts mācību procesa apguvē, tiek organizēti „Zinātņu laboratorijas” pulciņi ķīmijā un fizikā. Šajā mācību gadā par projekta līdzekļiem robotikas nodarbības notiek divās klašu grupās- 3.-4.kl. un 5-6.kl.. Pavasara pusē skolēniem būs iespēja piedalīties Zinoo centra un Laboratorium piedāvātajās nodarbībās un eksperimentos dažādās dabaszinātņu nozarēs.

Tiek plānots, ka Nīcas novada skolas piedalīsies arī nākošajā projekta kārtā, kam finansējums paredzēts 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadam.

 

logo_karjera_1

“Zinoo” diena Nīcas vidusskolā

28.maijā Nīcas vidusskolā notika otrais “Zinoo” dienu pasākums, kurā piedalījās gan Nīcas vidusskolas, gan Rudes sākumskolas 1.-7. klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja piedalīties eksperimentu nodarbībās “Laiva” un “Zemestrīce”, kurās skolēni paši mēģināja būvēt izturīgas konstrukcijas. Visiem , kas izpētīja informāciju par zinātniekiem un atbildēja pareizi uz jautājumiem, bija iespēja piedalīties loterijā par iespēju apmeklēt bez maksas “Zinoo” centru. Dienas noslēgumā skolēni vēroja eksperimentu izrādi, kurā eksperti demonstrēja, ko spēj ūdens, gaiss, uguns un ļoti aukstas gāzes.

IMG-20190528-WA0005IMG-20190528-WA0006IMG-20190528-WA0008IMG-20190528-WA0011IMG-20190528-WA0016IMG-20190528-WA0015

Šī diena noritēja projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

Projekta koordinatore Nīcas vidusskolā

Sandra Vadone

 

Robotikas pulciņa pavasara jaunumi

Šogad pulciņa nodarbībās skolēniem spēļu formā tiek turpināts sniegt zināšanas par tehniku un tās darbības pamatprincipiem. Modelējot un konstruējot bērns iemācās loģiski un radoši domāt. Programmēšanas pamatzināšanas sniedz pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības kā nodarbībās, tā sadzīvē.

3.klases skolēni patstāvīgi konstruē programmvadāmas ierīces (robotus), programmē izmantojot blokshēmas, atšķir, klasificē un analizē pārvadu mehānismu darbības principus.Nodarbības skolēniem attīsta loģisko domāšanu, problēmu risināšanu un radošumu. Nodarbību laikā skolēni raksta programmas vizuālā programmēšanas valodā Scratch, veido tajā interaktīvus zīmējumus un spēles, kā arī būvē vienkāršus robotus no LittleBits un Lego WeDo2 detaļām, sensoriem un slēdžiem.

3.-9. klases skolēni, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku par daudzveidīgo IT pasauli, mācās veidot mājas lapas HTML un CSS valodās atbilstoši savām interesēm, programmē interaktīvas mobilās lietotnes JavaScript valodā un būvē vienkāršus Micro:bits robotus.

robotiroboti2roboti3

Micro:bit ir neliels kabatas izmēra programmējams mikrokontrolieris, kuru radījis BBC. To iespējams programmēt gan ar vizuāliem programmēšanas blokiem, gan JavaScript, Python un Scratch programmēšanas valodās. Aprīļa  nodarbībās skolēni programmēšanai izmantos MakeCode Editor, kuru izveidojis Microsoft. Tajā programmēšana tiek īstenota ar programmēšanas blokiem līdzīgi kā skolēniem pazīstamajā Scratch valodā.

LittleBits Makey Makey modulis pārvērš jebkuru elektrību vadošu objektu par slēdzi, ar kuru iespējams kontrolēt datoru. Piemēram, aprīļa nodarbībās skolēni Scratchā veidos muzikālu projektu, kurā, pieskaroties dažādiem augļiem, Scratch atskaņos skaņas. Tādējādi elektrību vadošie augļi pildīs klaviatūras taustiņu funkcijas.

4-9.klašu skolēni konstruē un programmē jaunos Lego Mindstorms EV3 robotus, risina tehniskas problēmas, izmanto darbā sensorus un veido algoritmus. Skolēni gūst vispārēju ieskatu un praktiski darbojas ar jaunajām tehnoloģijām mūsu skolā - ar Makerbot 3D printeri, programmē un vada robotus ar planšetu palīdzību. Nodarbību laikā skolēni veido prototipus dažādām elektriskajām ķēdēm un ierīcēm ar Micro:bit mikrokontrolieriem un papildina tās ar pašu modelētiem un drukātiem 3D modeļiem.

Pulciņa nodarbību mērķis ir paaugstināt bērnu un jauniešu interesi par tehnoloģijām un iedrošināt viņus studēt inženierzinātnes, kā arī nākotnē attīstīt robotikas tehnoloģijas, kā arī veicināt sadarbību starp skolēniem.

Robotika ir jāapgūst katram nākotnes profesijas kārotājam. 

IT jomas kordinatore Sandra Rāte

 

 

 

logo_karjera

Fizikas diena Nīcas vidusskolā.

 

3.aprīlī Fizikas gada ietvaros Eiropas Savienības fondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) Nīcas vidusskolā 5.-12.klašu skolēniem tika organizētas praktiskas nodarbības meistaru vadībā. 5.-7.klašu skolēniem un 8.-12. klašu skolēniem bija iespēja izmēģināt savas prasmes lodēšanā un izgatavot savas ierīces- bezvadu lādētāju un augsnes mitruma mērītāju. 5.-7.klašu skolēni arī iepazinās ar dabiskajiem strāvas avotiem- izrādās, ka arī kartupeli var izmantot šādam nolūkam.

lodee lodee1 lodee9

Skolēni nodarbībās darbojās ar aizrautību un interesi, aptaujā skolēni ir atzīmējuši, ka tieši praktiskā darbošanās un jaunu iemaņu izmēģināšana ir pozitīvākais ieguvums no šīs dienas. Skolēni izteica vēlēšanos atkārtoti piedalīties šada veida nodarbībās.

Fizikas gada ietvaros šim pasākumam tika atvēlēti 2237.00 EUR no projekta līdzekļiem. Kopumā šajās nodarbībās bija iespēja piedalīties 158 skolēniem, katram nodrošinot 2 praktiskas nodarbības.

Tā kā Nīcas novads piedalīsies otrajā šī projekta periodā, tad ceram arī nākotnē skolēniem piedāvāt saistošas un interesantas nodarbības.

Projekta koordinatore Nīcas vidusskolā

Sandra Vadone

 

logo_karjera

 

Skolēni projekta ietvaros apmeklē Jūras muzeju un Delfināriju Klaipēdā

15.un 16. maijā 2., 3., 4., 6. klašu skolēni devās ekskursijā uz Jūras muzeju un Delfināriju Klaipēdā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2./16/I/001) ietvaros. Skolēni varēja iepazīt ūdenspasaules dzīvniekus, ar savām acīm vērot to, ko slēpj okeāna dzīles. Vislielāko sajūsmu bērnos izraisīja krāsainās okeāna zivtiņas. Bērniem bija iespēja arī noskatīties delfīnu šovu. Pēc delfīnu šova skolēni devās vērot jūras dzīvnieku barošanu kā arī apskatīja ekspozīcijas par seno kuģošanas tehniku un ūdeņu katastrofām.

IMG-20190517-WA0003

22.maijā šādā ekskursijā dosies arī 5.klašu skolēni.

Par projekta līdzekļiem skolēniem tiek segtas transporta un ieejas biļešu izmaksas.

Projekta koordinatore Nīcas vidusskolā

Sandra Vadone