Sadarbībā ar Nīcas novada domi (līdz 2021.gadam) un Dienvidkurzemes novada domi tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001)

Sīkāka informācija - https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

 

logo_karjera_1

2023./2024. m.g. turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (pr.nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Projekta ietvaros tiek nodrošināts individuāls atbalsts skolēniem ar grūtībām mācībās. 1.- 4. klašu posmā klasē strādā pedagoga palīgs, kurš sniedz atbalstu skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams.

 Ārpusstundu pasākuma ietvaros (9.,10.novembrī) Nīcas vidusskolā ieradās viesis no SIA “Mazā Brīnumzeme”, kura vadībā visi skolēni varēja iesaistīties praktiskā nodarbībā. Vidusskolēniem bija nodarbība par pneimatiku, kā ar gaisu darbināt ierīces. Visi skolēni izgatavoja elektronisku ierīci - RGB krāsu toņu jaukšanas ierīci.