2021./2022.mācību gads

Starpnovadu olimpiādes:

  • 10.klases skolnieks Justs Vadonis piedalījās starpnovadu angļu valodas olimpiādē un ieguva 1.vietu (sk.E.Sideļska)
  • 11.klases skolnieks Mārcis Kalējs piedalījās starpnovadu angļu valodas olimpiādē un ieguva 2.vietu (sk.E.Sideļska)
  • 9.klases skolniece Elīna Tupese piedalījās starpnovadu bioloģijas olimpiādē un ieguva 2.vietu (sk.E.Ločmele)
  • 9.klases skolniece Katrīna Filaka piedalījās starpnovadu bioloģijas olimpiādē un ieguva 3.vietu (sk.E.Ločmele)
  • 11.klases skolniece Sondra Stalta piedalījās starpnovadu bioloģijas olimpiādē un ieguva Atzinību (sk.S.Šēpere)