2022./2023.mācību gads

  • Liepājas Universitātes Ģinguļa matemātikas olimpiādē individuāli 11.klašu skolēnu grupā 3.vietu ieguvusi Alīne Sļadzevska (sk. Ingrīda Dejus)
  • Dienvidkurzemes novada 2.posma angļu valodas olimpiādē 10.klašu skolēnu grupā 1.vietu ieguvis Arturs Vanceris (sk. Egita Sideļska)
  • Dienvidkurzemes novada 2.posma angļu valodas olimpiādē 11.klašu skolēnu grupā 1.vietu ieguvusi arTerēze Kristīne Locika (sk. Egita Sideļska)
  • Dienvidkurzemes novada 2.posma angļu valodas olimpiādē 12.klašu skolēnu grupā 3.vietu ieguvis Mārcis Kalējs (sk. Egita Sideļska)
  • Dienvidkurzemes novada 2.posma bioloģijas olimpiādē 9.klašu skolēnu grupā atzinību ieguvusi Evita Cābele (sk. Evita Ločmele)
  • Dienvidkurzemes novada 2.posma bioloģijas olimpiādē 10.klašu skolēnu grupā atzinību ieguvusi Elīna Tupese (sk. Sanda Šēpere)
  • Dienvidkurzemes novada 2.posma bioloģijas olimpiādē 11.klašu skolēnu grupā atzinību ieguvis Justs Vadonis (sk. Sanda Šēpere)
  • Dienvidkurzemes novada 2.posma vēstures olimpiādē 12.klašu skolēnu grupā atzinību ieguvusi Sonda Stalta (sk. Ivita Pelnēna))