2023./2024.mācību gads

 • Dienvidkurzemes novada matemātikas 74.olimpiādes 2.posmā 8.klašu grupā 3.vietu ieguva Jēkabs Ābelītis (sk.S.Čirkše)
 • Dienvidkurzemes novada latviešu valodas un litertaūras 50.olimpiādes otrajā posmā 11.klašu grupa 1.vietu ieguvusi Katrīna Filaka. Katrīna uzaicināta uz valsts olimpiādes posmu (sk.S.Vadone)
 • Dienvidkurzemes novada skolu vizuālās mākslas olimpiādē atzinību ieguva Agate Neimane, Evelīna Lanka, Elza Skangale, Laura Evelīna Vindiga  (sk.I.Jēkule)
 • Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē 12.klašu skolēnu grupā 2.vietu ieguva Artemijs Jakšts (sk.A.Mače)
 • Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē 8.klašu skolēnu grupā 3.vietu ieguva Samanta Vanaga un Gustavs Mateuss. (sk.A.Mače)
 • Dienvidkurzemes novada ekonomikas 25.olimpiādes 2.posmā vidusskolas grupā atzinību ieguva Alīne Sļadzevska (sk.A.Mače)
 • Liepājas Universitātes E.Ģinguļa atklātajā matemātikas olimpiādē 8.klašu grupā 2.vietu ieguva Samanta Vanaga (sk.S.Čirkše)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 12.klašu grupā 1.vietu ieguva Terēze Kristīne Locika (sk.E.Sideļska)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 11.klašu grupā 2.vietu ieguva Arturs Vanceris (sk.E.Sideļska)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 10.klašu grupā 1.vietu ieguva Evita Cābele (sk.E.Sideļska)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 10.klašu grupā 3.vietu ieguva Henrijs Diķis (sk.E.Sideļska)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 10.klašu grupā atzinību ieguva Kristers Snapaitis (sk.E.Sideļska)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 8.klašu grupā 3.vietu ieguva Raitis Brakmanis (sk.E.Sideļska)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 8.klašu grupā atzinību ieguva Paula Radomišķe (sk.E.Sideļska)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 6.klašu grupā atzinību ieguva Dārta Karima Kūma (sk.Z.Čirkše)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 6.klašu grupā atzinību ieguva Alise Diķe (sk.Z.Čirkše)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 5.klašu grupā 2.vietu ieguva Elīza Dīķe (sk.I.Plāciņa)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 4.klašu grupā atzinību ieguva Olivers Kopštāls (sk.E.Andersone)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 4.klašu grupā atzinību ieguva Eduards Mateuss (sk.E.Andersone)
 • Dienvidkurzemes novada angļu valodas 53.olimpiādē 4.klašu grupā atzinību ieguva Ieva Vaiteika (sk.E.Andersone)
 • Dienvidkurzemes novada krievu valodas 25.olimpiādē 8.-9.klašu  A grupā 1.vietu ieguva Rinalds Ābols (sk.L.Reķēna)
 • Dienvidkurzemes novada krievu valodas 25.olimpiādē 8.-9.klašu A grupā atzinību ieguva Kristers Mūrēns (sk.L.Reķēna)
 • Dienvidkurzemes novada krievu valodas 25.olimpiādē 8.-9.klašu B grupā 1.vietu ieguva Jeļizaveta Kovaļova (sk.L.Reķēna)
 • Dienvidkurzemes novada krievu valodas 25.olimpiādē 8.-9.klašu B grupā 2.vietu ieguva Adelija Butkus (sk.L.Reķēna)
 • Dienvidkurzemes novada krievu valodas 25.olimpiādē 8.-9.klašu B grupā atzinību ieguva Milana Rudakova (sk.L.Reķēna)
 • Dienvidkurzemes novada krievu valodas 25.olimpiādē 10.-12.klašu B grupā 1.vietu ieguva Alīne Sļadzevska (sk.L.Seredina)
 • Dienvidkurzemes novada krievu valodas 25.olimpiādē 10.-12.klašu C grupā 1.vietu ieguva Artemijs Jakšts (sk.L.Seredina)