• Sintija Biteniece (8.klase) piedalījās Jauno Ģeogrāfu skolas olimpiādē un ieguva 3. vietu 7.,8.klašu grupā.
 • 30.oktobrī Ēvalds Galeckis (11.klase) piedalījās angļu valodas olimpiādē un ieguva Atzinību.
 • 24.novembrī Markuss Siliņš (11.klase) piedalījās Jauno Ģeogrāfu skolas olimpiādē un ieguva 3. vietu 11.,12.klašu grupā
 • 24.novembrī Sanija Eglīte (8.klase) piedalījās Jauno Ģeogrāfu skolas olimpiādē un ieguva 1. vietu 7.,8.klašu grupā
 • 15.decembrī Sondra Stalta (8.klase) piedalījās Jauno Ģeogrāfu skolas olimpiādē un ieguva 3.vietu 7.,8.klašu grupā Kurzemes novada IX atklātā ģeogrāfijas olimpiādē.
 • Elīna Ķuņķe (8.klase) piedalījās latviešu valodas olimpiādē un ieguva 2.vietu.
 • Sondra Stalta (8.klase) piedalījās latviešu valodas olimpiādē un ieguva Atzinību.
 • Valts Vecbaštiks (9.klase) piedalījās bioloģijas olimpiādē un ieguva Atzinību.
 • Raiens Ronis (9.klase) piedalījās fizikas olimpiādē un ieguva 1.vietu.
 • Roberts Šīmanis (10.klase) piedalījās fizikas olimpiādē un ieguva Atzinību.
 • Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē 8.klases skolniecei Sondrai Staltai 2.vieta 8.klašu grupā.
 •  Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē 8.klases skolniekam Mārcim Kalējam 2.vieta 8.klašu grupā.
 •  Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē 9.klases skolniekam Raienam Ronim 1.vieta 9.klašu grupā.
 •  Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē 10.klases skolniekam Robertam Šīmanim 1.vieta 10.klašu grupā.
 • Pamatskolas komandai (Sondra Stalta, Mārcis Kalējs, Raiens Ronis, Valts Vecbaštiks) 4.vieta Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē.
 • Valts Vecbaštiks (9.klase) piedalījās ķīmijas olimpiādē un ieguva 2.vietu.
 • Elīne Kučere (11.klase) piedalījās latviešu valodas un literatūras olimpiādē un ieguva 2.vietu.