Mācību procesa organizatore

Zane Čirkše
Tālrunis: 29740158
E-pasts: zane.cirkse@gmail.com
2023./2024. mācību gada stundu saraksts