Direktores vietniece mācību darbā

Antra Šakale
Tālrunis: 26490767
E-pasts: antra.sakale@nica.lv
 

 

Ar 2023.gada 16.jūnija direktores rīkojumu nr. NVS/2023/1.9/22 NOTEIKT vēlamos individuālos mācību piederumus 2023./2024.m.g. katrā klasē.

Mācību grāmatu un darba burtnīcu iegādi nodrošināt no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta.