Direktores vietniece mācību darbā

Antra Šakale
Tālrunis: 26490767
E-pasts: antra.sakale@nica.lv
 

 

Ar 2022.gada 20.jūnija direktores rīkojumu nr. 26-v NOTEIKT vēlamos individuālos mācību piederumus 2022./2023.m.g. katrā klasē.

Mācību grāmatu un darba burtnīcu iegādi nodrošināt no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta.