Programma bulinga (paridarīšanas jeb ņirgāšanās) izplatības mazināšanai un novēršanai skolās


Sociālā pedagoģe

Nansija Čaure
Tālrunis: 29463299
E-pasts: nansijacaure@inbox.lv
Pētījuma nosaukums

“Profilakses un agrīnās intervences programmas KiVa monitoringa pētījuma par pāridarījumu izplatību skolēnu vidū”

Pētījuma aktualitāte

Bulings (bulings latviešu valodā tiek saukts arī par ņirgāšanos vai pāridarīšanu) ir apzināti un atkārtoti pāridarījumi situācijās, kur viena vai vairākas citas personas pauž fizisku, mutvārdu vai sociālu agresiju pret kādu skolēnu. Bulingu raksturo  apzināta un atkārtota rīcība. Bulings var izpausties arī internetā. Bērni, kuri cieš no bulinga, biežāk pieredz dažādas veselības problēmas, piemēram, nespecifiskas vēdera un galvassāpes, depresīvus traucējumus, ēšanas traucējumus un panikas lēkmes. Bērni, kas cietuši no bulinga, biežāk noslēdzas un izolējas no apkārtējiem, sliktāk iekļaujas skolas vidē, un ir novērota lielāka varbūtība uzvedības problēmām, piemēram, bieža iesaistīšanās kautiņos, priekšlaicīga mācību pārtraukšana un neattaisnota stundu kavēšana.

Lai risinātu bulinga problēmu skolās, Valsts kanceleja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un nevalstiskām organizācijām no 2023./2024.mācību gada plāno uzsākt programmas “KiVa” ieviešanu Latvijas skolās.

Programmu “KiVa” ir starptautiska pierādījumos balstīta programma bulinga izplatības mazināšanai un novēršanai skolās, piedāvājot strukturēti organizētu darbu ar bērniem 6–16 gadu vecumā (no 1. līdz 9. klasei). Programma izstrādāta 2006. gadā un šobrīd veiksmīgi tiek īstenota vairāk nekā 20 valstīs, tostarp Igaunijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Jaunzēlandē, Čehijā u.c. To izstrādājusi Turku universitāte (Somijā) un tā ietver trīs daļas:

- universālās profilakses aktivitātes īstenošanai skolu vidē, tostarp nodarbības, video un tiešsaistes spēles skolēniem, rokasgrāmatas, metodiskos materiālus un praktiskos uzdevumus pedagogiem, vadlīnijas un informatīvus materiālus vecākiem;

- agrīnu intervenci ar rīcības algoritmu situācijām, kad bulings skolā jau noticis, paredzot strādāt vienlaikus gan ar pāridarītāju, gan ar cietušo bērnu, gan citiem iesaistītajiem;

- monitoringa rīku, lai sekotu līdzi izmaiņām skolā saistībā ar bulinga izplatību.

Šī skolēnu aptauja, kurā aicināts piedalīties Jūsu bērns, ir daļa no visā Latvijā veikta pētījuma, lai nodrošinātu programmas “KiVa” izvērtēšanu. Latvijā aptauju pēc Valsts kancelejas pasūtījuma veic Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūts.

Šī informētās piekrišanas forma ir par Jūsu bērna dalību pētījumā (anketēšanu), nevis par dalību programmas “KiVa” īstenošanā, ja skola, kurā mācās Jūsu bērns, būs tikusi izlozēta dalībai programmā “KiVa” (skat. zemāk sadaļu “Dalībnieku atlase”).

Pētījuma mērķis

Dalībnieku atlase

Pētījuma izpildes veids

Dalība brīvprātīga

Jūsu bērna dalība šajā pētījumā ir pilnīgi brīvprātīga. Neatkarīgi no Jūsu lēmuma – ļaut vai neļaut savam bērnam piedalīties pētījumā, izglītības process, kuru Jūsu bērns saņem šajā skolā, tiks nodrošināts bez izmaiņām. Pirms lēmuma pieņemšanas, Jūs varat apspriesties ar pētījumā iesaistīto skolotāju.

Procesa apraksts

  • Ja piekrītat, ka Jūsu bērns piedalās šajā pētījumā, Jums nekas nav jādara (to sauc par pasīvo informēto piekrišanu). Ja nepiekrītat, ka Jūsu bērns piedalās pētījumā, Jums jāparaksta dokumenta beigās redzamā atteikuma forma;
  • Ja piekrītat, ka Jūsu bērns piedalās pētījumā, viņam tiks lūgts aizpildīt anonīmu aptaujas anketu – uz tās neparādīsies nekāda informācija, kas bērnu varētu identificēt, jo anketas būs anonīmas un dati tiks apkopoti tikai visu skolu, kuras piedalīsies pētījumā, līmenī;
  • Pēc elektroniskās anketas aizpildes datorā bērns to aizvērs un anketas atbildes bez bērnu identificējošas informācijas tiks nosūtītas pētījuma komandai.

Neērtības un riski

Dalība pētījumā Jūsu bērnam neradīs nekādas neērtības vai riskus.

Ieguvumi

Jūsu bērns sniegs ieguldījumu citās valstīs savu efektivitāti jau apliecinājušas programmas “KiVa” aprobācijā Latvijā, tādējādi veicinot uz pierādījumiem balstītu bulinga profilakses programmu ieviešanu skolās un attiecīgi bulinga mazināšanos skolēnu vidū mūsu valstī.

Konfidencialitāte

Pētījuma laikā iegūtā informācija, tiks konfidenciāli uzglabāta. Informācija, kas par Jūsu bērnu tiks savākta pētījuma laikā, būs anonīma un apkopotā veidā par skolu būs pieejama vienīgi pētniekiem. Skolu anketas tiks numurētas ar anonīmu skolas identifikācijas numuru, uz tām nebūs redzams Jūsu bērna vārds, personas kods vai jebkāda cita personu identificējoša informācija. Aptaujas rezultāti netiks atspoguļoti individuāla bērna, klases vai skolas līmenī, bet gan tikai apkopotā veidā par visu valsti.

Rezultātu izmantošana

Rezultāti, kas tiks iegūti pētījuma laikā, tiks izmatoti, lai izvērtētu programmas “KiVa” īstenošanas ietekmi uz
1. – 9. klases skolēnu viedokli par bulingu skolas vidē un skolā pieredzētā bulinga sastopamību salīdzinājumā ar skolām, kurās programma “KiVa” netiks realizēta.