Valsts pārbaudes darbi 2023./2024.mācību gadā

            Centralizētie eksāmeni  par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Angļu valodā - rakstu daļa 2024.gada 22.maijā, mutvārdu daļa -23.maijā

Latviešu valodā - rakstu daļa 2024.gada 28.maijā, mutvārdu daļa 29.maijā

Matemātikā - 2024.gada 4.jūnijā

            Centralizētie eksāmeni par vispārējās vidējās izglītības ieguvi:

Latviešu valodā (optimālais līmenis) - rakstu daļa 2024.gada 15.maijā, mutvārdu daļa 7.jūnijā

Angļu valodā (optimālais līmenis)-rakstu daļa 2024.gada 3.jūnijā, mutvārdu daļa 4.jūnijā

Matemātikā (optimālais līmenis) - 2024.gada 10.jūnijā

Sociālās zinātnēs (augstākais līmenis)-2024.gada 13.maijā

Ķīmijā (augstākais līmenis)- rakstu daļa 2024.gada 23.maijā, praktiskā daļa - 24.maijā

Fizikā (augstākais līmenis) -rakstu daļa 2024.gada 29.maijā, praktiskā daļa - 30.maijā

Angļu valodā (augstākais līmenis) -rakstu daļa 2024.gada 3.jūnijā, mutvārdu daļa - 5.jūnijā

Bioloģijā (augstākais līmenis) -rakstu daļa 2024.gada 13.jūnijā, praktiskā daļa - 14.jūnijā

Matemātikā (augstākais līmenis) - pirmā un otrā daļa - 2024.gada 10.jūnijā, trešā un ceturtā daļa -11.jūnijā.