Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.mācību gadā un to norises laika projekts

Diagnosticējošie darbi

3.klasei

Latviešu valoda  23.februāris

Matemātika  9.marts

6.klasei

Dabaszinības   24.februāris

Latviešu valoda   1.marts

Matemātika   8.marts

9.klasei

Starpdisciplinārais darbs  26.aprīlis

Eksāmeni par vispārējo pamatizglītību

Angļu valoda  24., 25.maijs

Latviešu valoda    29., 30.maijs

Matemātika   6.jūnijs 

Centralizētie eksāmeni  par vispārējo vidējo izglītību

Latviešu valoda (optimālais apguves līmenis)  15.maijs, 7.jūnijs

Sociālās zinātnes (augstākais apguves līmenis)  19.maijs

Ķīmija (augstākais apguves līmenis) 25. - 26.maijs

Matemātika (optimālais apguves līmenis)   1.jūnijs

Matemātika (augstākais apguves līmenis)  2.jūnijs

Angļu valoda (optimālais apguves līmenis)  5.  6.jūnijs

Angļu valoda (augstākais apguves līmenis)  5., 7.jūnijs

Bioloģija (augstākais apguves līmenis)  12. ,13.jūnijs

Fizika (augstākais apguves līmenis) 15.,16.jūnijs