Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.mācību gadā

 

9.klasei

Eksāmeni:

2023.gada 16.maijs -  latviešu valoda (rakstu daļa, kombinēti, centralizēti)

 2023.gada 17.maijs- latviešu valoda (mutvārdu daļa)

2023.gada 24.maijs - matemātika (rakstiski, centralizēti)

2023.gada 1.jūnijs - vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) rakstu daļa

2023.gada 2.jūnijs - vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles mutvārdu daļa

2023.gada 6.jūnijs - starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski)

 

Vidusskolā

Centralizētie eksāmeni

2023.gada 9.maijs   - eksāmens angļu valodā I (kombinēti, centralizēti) rakstu daļa

2023.gada 10.maijs   - eksāmens angļu valodā I  mutvārdu daļa

2023.gada 9.maijs   - eksāmens angļu valodā II (kombinēti, centralizēti)  rakstu daļa

2023.gada 11.maijs  - eksāmens angļu valodā II  mutvārdu  daļa

2023.gada 15.maijs -  eksāmens matemātikā (rakstiski)

2023.gada 19.maijs - eksāmnes vēsturē (rakstiski)

2023.gada 22.maijs -   eksāmens latviešu valodā I (kombinēti) rakstu daļa

2023.gada 23.maijs  -   eksāmens latviešu valodā I mutvārdu daļa

2023.gada 29.maijs - eksāmens bioloģijā (kombinēti) rakstu daļa

2023.gada 30.maijs - eksāmens bioloģijā prakstiskā daļa

2023.gada 5.jūnijs - eksāmens ķīmijā (kombinēti) rakstu daļa

2023.gada 6.jūnijs - eksāmens ķīmijā prakstiskā daļa

2023.gada 7.jūnijs -  eksāmens sociālājās zinātnēs (rakstiski)

2023.gada 8.jūnijs - eksāmens fizikā (kombinēti) rakstu daļa

2023.gada 9.jūnijs - eksāmens fizikā prakstiskā daļa