Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.mācību gadā

Diagnosticējošie darbi

3.klasei

2021.gada 18.februāris - latviešu valoda

2021.gada 24.februāris - matemātika

6.klasei

2021.gada 17.februāris - latviešu valoda

2021.gada 25.februāris - matemātika

2021.gada 4.marts - dabas zinības

Eksāmeni

9.klasei

2021.gada 19.maijs - latviešu valoda

2021.gada 25.maijs - svešvaloda

2021.gada 28.maijs-matemātika

2021.gada 1.jūnijs - Latvijas vēsture

 

Vidusskolā

Obligātie centralizētie eksāmeni:

2021.gada 16.marts -   centralizētais eksāmens angļu valodā (rakstu daļa)

2021.gada 17.marts - centralizētais eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa)

2021.gada 18.maijs–  centralizētais eksāmens latviešu valodā

2021.gada 21.maijs– centralizētais eksāmens matemātikā

Centralizētie eksāmeni:

2021.gada 24.maijs– centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē

2021.gada 26.maijs– centralizētais eksāmens ķīmijā

2021.gada 28.maijs– centralizētais eksāmens fizikā

2021.gada 1.jūnijs– centralizētais eksāmens bioloģijā

Eksāmeni:

2021.gada 9.jūnijs -  eksāmens ekonomikā

2021.gada 3.jūnijs - eksāmens informātikā