Valsts pārbaudes darbi 2023./2024.mācību gadā un to norises laika projekts

Centralizēto eksāmenu norise