Nīcas vidusskolā aktīvi darbojas Skolēnu valde (SV). SV ir brīvprātīga 5.-12.klašu skolēnu komanda, kas ir ideju pilna, vienmēr gatava palīdzēt un atbalstīt labus darbus, lai skolas dzīve būtu interesantāka un pilnvērtīgāka.

2020.gada 30.septembrī par Skolēnu valdes prezidentu ievēlēja 10.klases skolnieku Emīlu Pētersonu.

Skolēnu valdes prezidijā ievēlēti:

Krista Otaņķe (12.klase), Ance Mateusa (12.klase), Laura Vecbaštika (11.klase), Aigars Juris Seļavins (11.klase), Sanija Eglīte (10.klase), Sandija Stalta (10.klase).

20200930_113243

 

Skolēnu valde 2020./2021.m.g.

skolas valde

 

Katru gadu notiek Skolēnu prezidenta vēlēšanas un arī ievēl Skolēnu valdes prezidiju.

2019.gada 1.oktobrī par Skolēnu valdes prezidentu ievēlēja 12.klases skolnieku Edgaru Miķeli Kovaļski.

Skolēnu valdes prezidijā ievēlēti:

Artūrs Vecbaštiks (12.klase), Krista Otaņķe (11.klase), Laura Vecbaštika (10.klase), Ance Mateusa (11.klase), Emīls Pētersons (9.klase), Sanija Eglīte (9.klase).

IMG_6976

Prezidija konsultante direktore Lāsma Petermane.

Skolēnu valdes konsultante ir Iveta Rone.

Skolēnu valdes uzdevumi:

• sadarboties ar skolas administrāciju un citām institūcijām skolā;

• radoši strādāt, būt aktīviem, pierādīt sevi, ticēt sev, cienīt citus un sevi;

• uzklausīt skolēnu un skolotāju viedokļus;

• plānot ārpusstundu aktivitātes;

• iemācīties pieņemt lēmumus un sekot to izpildei;

• attīstīt prasmes, aizstāvēt savu viedokli un citu intereses;

• apgūt pieredzi un prasmes, kontaktēties ar sabiedrības un varas pārstāvjiem un masu informācijas līdzekļiem;

• veidot pozitīvu mikroklimatu un atmosfēru skolā;

• apgūt prasmes noteikumu un likumu formulēšanā un pildīšanā;

• rīkot pasākumus. Skolēnu valdes darbības virzieni:

• apzināt un risināt skolas, skolēnu problēmas;

• pieredzes apmaiņa pašu skolā un citur;

• organizēt pasākumus;

• svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar administrāciju un Skolas padomi;

• skolas tēla veidošana (sadarbība ar presi, TV, ciemiņu uzņemšana u.c.)

• līdzdalība skolas budžeta sastādīšanā un izlietošanā;

• iekšējās kārtības noteikumu ievērošana skolā, pasākumos, diskotēkās u.c.;

• skolas un skolēnu valdes tradīciju kopšana.

Skolēnu valdes tradīcijas:

• nakšņošana skolā vienu reizi gadā;

• Valsts dzimšanas dienas atzīmēšana;

•  Ziemassvētku pasākumu organizēšana;

• Izrādes veidošana;

• Valdes locekļu sveikšana Pēdējā zvanā.