Nīcas vidusskolā aktīvi darbojas Skolēnu valde (SV). SV ir brīvprātīga 5.-12.klašu skolēnu komanda, kas ir ideju pilna, vienmēr gatava palīdzēt un atbalstīt labus darbus, lai skolas dzīve būtu interesantāka un pilnvērtīgāka.

2023./2024.mācību gadā par Skolēnu preizdentu tika ievēlēts Valters Mūrēns no 11.klases. Par Valtera "labo roku" tika ievēlēta Sandija Stalta (12.kl.), par "keiso roku" - Tomass Toms Sprūds (10.kl.). Prezidijā ievēlēti: Justs Vadonis (12.kl.), Katrīna Filaka (11.kl.), Gabriela Annija Andersone (9.a kl.), Emīls Mucenieks (9.b.kl.).

2022./2023.mācību gadā par Skolēnu preizdenti tika ievēlēta Katrīna Filaka no 10.klases. Par Katrīnas "labo roku" tika ievēlēts Ģirts Sīklis, par "keiso roku" - Laura Sīkle. Prezidijā ievēlēti: Justs Vadonis, Sanija Eglīte, Daniels Buks, Markus Leilions.

thumbnail_20221011_131136

2021.gadā par 2021./2022.m.g. par Skolēnu valdes preizdenti tika ievēlēta 12.klases skolniece Laura Vecbaštika, vietnieki Emīls Pētersons, Aigars Seļavins.

244454957_1611301362555218_2689730110629780047_n

 

2020.gada 30.septembrī par Skolēnu valdes prezidentu ievēlēja 10.klases skolnieku Emīlu Pētersonu.

Skolēnu valdes prezidijā ievēlēti:

Krista Otaņķe (12.klase), Ance Mateusa (12.klase), Laura Vecbaštika (11.klase), Aigars Juris Seļavins (11.klase), Sanija Eglīte (10.klase), Sandija Stalta (10.klase).

20200930_113243

 

Skolēnu valde 2020./2021.m.g.

skolas valde

 

Katru gadu notiek Skolēnu prezidenta vēlēšanas un arī ievēl Skolēnu valdes prezidiju.

2019.gada 1.oktobrī par Skolēnu valdes prezidentu ievēlēja 12.klases skolnieku Edgaru Miķeli Kovaļski.

Skolēnu valdes prezidijā ievēlēti:

Artūrs Vecbaštiks (12.klase), Krista Otaņķe (11.klase), Laura Vecbaštika (10.klase), Ance Mateusa (11.klase), Emīls Pētersons (9.klase), Sanija Eglīte (9.klase).

IMG_6976

Prezidija konsultante direktore Lāsma Petermane.

Skolēnu valdes konsultante ir Iveta Rone.

Skolēnu valdes uzdevumi:

• sadarboties ar skolas administrāciju un citām institūcijām skolā;

• radoši strādāt, būt aktīviem, pierādīt sevi, ticēt sev, cienīt citus un sevi;

• uzklausīt skolēnu un skolotāju viedokļus;

• plānot ārpusstundu aktivitātes;

• iemācīties pieņemt lēmumus un sekot to izpildei;

• attīstīt prasmes, aizstāvēt savu viedokli un citu intereses;

• apgūt pieredzi un prasmes, kontaktēties ar sabiedrības un varas pārstāvjiem un masu informācijas līdzekļiem;

• veidot pozitīvu mikroklimatu un atmosfēru skolā;

• apgūt prasmes noteikumu un likumu formulēšanā un pildīšanā;

• rīkot pasākumus. Skolēnu valdes darbības virzieni:

• apzināt un risināt skolas, skolēnu problēmas;

• pieredzes apmaiņa pašu skolā un citur;

• organizēt pasākumus;

• svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar administrāciju un Skolas padomi;

• skolas tēla veidošana (sadarbība ar presi, TV, ciemiņu uzņemšana u.c.)

• līdzdalība skolas budžeta sastādīšanā un izlietošanā;

• iekšējās kārtības noteikumu ievērošana skolā, pasākumos, diskotēkās u.c.;

• skolas un skolēnu valdes tradīciju kopšana.

Skolēnu valdes tradīcijas:

• nakšņošana skolā vienu reizi gadā;

• Valsts dzimšanas dienas atzīmēšana;

•  Ziemassvētku pasākumu organizēšana;

• Izrādes veidošana;

• Valdes locekļu sveikšana Pēdējā zvanā.