Karjeras konsultante

Elīna Tapiņa
Tālrunis: 29824140
E-pasts: elina.tapina@gmail.com
„Ko no Tevis saprot sveša acs! Ko gan viņi palīdzēt var Tev? Tikai pats. Tu pats. Un tikai pats.”

(Imants Ziedonis)

Karjera. Karjeras attīstības atbalsts un karjeras izglītība (prezentācija) 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2023./2024. m.g. (saite uz plānu, kurš tiek atjaunināts mācību gada ietvaros)

 

 

KARJERAS TESTI

Ja Tevi nodarbina jautājumi – Kas es esmu? Kas man patīk? Kādu profesiju izvēlēties? Kur mācīties tālāk? u.c., tad ielūkojies norādītajās interneta vietnēs, izzini un iepazīsti sevi!!!

Ieskaties par un ap karjeru  ŠEIT!

IEPAZĪSTI PROFESIJAS, IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS, VIRTUĀLĀS PRAKSES, STUDIJU TOPu:

 

Ja esi students, absolvents vai speciālists, tad Prakse.lv ir labākā vieta, kur atrast darbu vai praksi, šī ir labākā vieta, kur sākt savu karjeru, iepazīt profesiju un darbu reālos uzņēmumos un iejusties reālās darba situācijās.

Ja domā par profesijas maiņu vai meklē jaunus izaicinājumus savā karjerā -  Biedrība Riga TechGirls ir izveidojusi jaunu karjeras atbalsta
platformu pašvadītai karjeras iespēju izzināšanai. Par iespēju Riga TechGirls raksta, " “Digitālās izaugsmes skola” ir bezpeļņas organizācijas “Riga TechGirls” apmācību programmu krātuve tiešsaistē, kurā vēlamies nodot ekspertu zināšanas pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Nav svarīgi, cik Tev ir gadu, kāds vecums, dzimums, vai identitāte, Digitālās prasmes ir ikvienam!". Spied uz "Digitālās izaugsmes skola" un pilnveido sevi! Noteikti izmanto arī sadaļu "Karjeras vadība".

Metodiskie materiāli pedagogiem:

 
VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra)
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/metodiskie-materiali#metodiskie-materiali-klasu-audzinatajiem
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/metodiskie-materiali#izglitibas-un-karjeras-specialistiem
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/video-informativie-materiali
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/ilustrativie-materiali
 
https://www.viaa.gov.lv/lv/speles
 
 
EUROGUIDANCE ( tīkls, kurš apvieno visas Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas dalībvalstu karjeras attīstības atbalsta sistēmas.)
 
 
 

Informatīvi materiāli un resursi vecākiem:

1. Bērniem ir tiesības un arī pienākumi. 

2.Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) - reģistrā iespējams meklēt informāciju par izglītības iestādi (akreditācijas statuss, īstenotās izglītības programmas, aktīvās interešu izglītības programmas, uzņemšanas noteikumi)

3. Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru”  (2010) palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā. 

4. Tavai karjerai - Vecāki - bērna karjeras atbalstam

5. VIAA - "Ieteikumi vecākiem: kā saskatīt jaunieša spēcīgās puses un veicināt karjeras izaugsmi". 

6. Vecāku loma bērna karjeras izvēlē - Vecāku loma bērna karjeras izvēlē (uzdevumi.lv)

7. Inta Lemešonoka, "Vecāku atbalsts bērna veiksmīgas karjeras veidošanā. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem" (2020). 

8. Kādu atbalstu var sniegt vecāki? (buklets vecākiem par vidējo izglītību )

 

 

 

 

 

Informatīvi materiāli un resursi skolēniem:

1. GRIBU, VARU, VAJAG - rīcības plāns, lai labāk iepazītu sevi un saprastu savu karjeras attīstības virzienu.

TAVAS DZĪVES NAVIGATORS - Karjeras vadības prasmes

2. Visas iespējas - Visas Iespējas ir sociāls uzņēmums, kas apkopo jauniešu organizācijas un to rīkotos projektus gan Latvijā, gan pasaulē (darba tinderis, brīvprātīgasi darbs). 

3. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) - Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu. Aģentūra administrē Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” jaunatnes jomā, Eiropas Savienības programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, kā arī projektus “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” un “PROTI un DARI 2.0”. 

4. Džona Holanda pašizpētes tests - Džons Holands (psihologs un profesors) ir izstrādājis teoriju, kura palīdz izvēlēties karjeras vai izglītības programmu, kas atbilst katra personībai un interesēm. Pētījumi liecina, ka, to darot to, kas atbilst katra interesēm un personībai, tiek sperts būtisks soli uz labsajūtu un panākumiem. Panākumi nozīmē, ka jūties labi un labāk veicas gan darbā, gan skolā. Dž. Holanda kods (uzskatāma informācija angļu valodā)

5. Digitālo inovāciju parks Liepājā - IT iespēju platforma, IT jomu profesionāļu kopiena, meistarklases, aktuālā informācija jauniešiem un skolēniem (meistarklases un nodarbības). 

6. Brīvprātīgā darba iespējas - Brīvprātīgā darba likums, Jauniešu brīvprātīgais darbs LiepājāEiropas Solidaritātes korpuss 

7. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākums Skolēnu vasaras nodarbinātība 

8. Atvērto durvju dienas izglītības iestādēs Latvijā 

9. Stipendijas: 

https://www.fonds.lv/

http://www.vitolufonds.lv/sakums

10. Studiju ceļvedis Eiropā - Euroguidance

11. Darba iespējas Eiropā - EURES 

12. Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes - viens no instrumentiem, kas ļauj priekšlaicīgi paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Tās parāda iespējamās darba tirgus attīstības tendences un iespējamos riskus, saglabājoties esošai izglītības sistēmai un izglītības piedāvājuma struktūrai. Prognozes ir tikai viens no posmiem darbaspēka piedāvājuma pielāgošanas procesā. Tā ir kvantitatīva bāze tālākām diskusijām starp nodarbinātības, izglītības un struktūrpolitikas veidotājiem, sociālajiem partneriem, zinātniekiem un citām iesaistītām pusēm, lai savlaicīgi sagatavotos un pielāgotos sagaidāmajām strukturālajām izmaiņām tautsaimniecībā.

13. Dzīves gājuma (Curriculum Vitae) izveide - Europass

14. Kā izveidot Europass CV uz vienas lapas - https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=117&chapterid=1819

Nīcas vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants
Elīna Tapiņa