Skolai ir sava himna, ko dzied visos skolas pasākumos. Himnas autori ir skolotāja Liene Breča, skolēni Margarita Rjabko un Uldis Ābelītis.

Skolas himna

Tā kā brīnumdārzs.
Skola aicina mūs.
Dod roku un ejam – nāc man līdz,
Dod roku un ejam – nāc man līdz.
Nebaidoties no nekā.

Piedz.
Saulainā, vienmēr manējā, 
Tuvu, tuvu, tuvu klāt mans plecs pie tavējā. 
Savādā, ļoti mīlētā, 
Mūžam svētītā un vēju ieskautā.

Dienas saulainas,
Mūsu bērnība.
Tajā ieskatāmies mēs,
Tajā ieklausāmies mēs,
Tā kā dzīves grāmatā.

Piedz.
Saulainā, vienmēr manējā, 
Tuvu, tuvu, tuvu klāt mans plecs pie tavējā. 
Savādā, ļoti mīlētā, 
Mūžam svētītā un vēju ieskautā.

Atgriežamies mēs, šajā brīnumā.
Gadiem ejot paliec tā,
Paliec mūsu atmiņā,
Esi mūsu vienīgā.

Piedz.
Saulainā, vienmēr manējā, 
Tuvu, tuvu, tuvu klāt mans plecs pie tavējā. 
Savādā, ļoti mīlētā, 
Mūžam svētītā un vēju ieskautā.

 

Mūsu skolas simbols ir Saules zīme - Nīcas kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāja un vērtību paudēja. Nīcas vidusskolas virsvērtība ir saule, kas simbolizē kopību, vienotību, iedvesmu, drošību, gaismu un garīgumu. Saule māca taisnīgumu un žēlsirdību, dod impulsu cilvēkam rast sevī iekšējo spēku un gaismu. Tā spīd visiem vienādi. Tā ir mūžīgās kustības, dzīvības spēka, gaismas un harmonijas simbols.

saules_zime sauleszime-puke saule_zime_vertibas