Skolai ir sava himna, ko dzied visos skolas pasākumos. Himnas autori ir skolotāja Liene Breča, skolēni Margarita Rjabko un Uldis Ābelītis.

Skolas himna

Tā kā brīnumdārzs.
Skola aicina mūs.
Dod roku un ejam – nāc man līdz,
Dod roku un ejam – nāc man līdz.
Nebaidoties no nekā.

Piedz.
Saulainā, vienmēr manējā, 
Tuvu, tuvu, tuvu klāt mans plecs pie tavējā. 
Savādā, ļoti mīlētā, 
Mūžam svētītā un vēju ieskautā.

Dienas saulainas,
Mūsu bērnība.
Tajā ieskatāmies mēs,
Tajā ieklausāmies mēs,
Tā kā dzīves grāmatā.

Piedz.
Saulainā, vienmēr manējā, 
Tuvu, tuvu, tuvu klāt mans plecs pie tavējā. 
Savādā, ļoti mīlētā, 
Mūžam svētītā un vēju ieskautā.

Atgriežamies mēs, šajā brīnumā.
Gadiem ejot paliec tā,
Paliec mūsu atmiņā,
Esi mūsu vienīgā.

Piedz.
Saulainā, vienmēr manējā, 
Tuvu, tuvu, tuvu klāt mans plecs pie tavējā. 
Savādā, ļoti mīlētā, 
Mūžam svētītā un vēju ieskautā.