Piekļūstamības paziņojums

Nīcas vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Nīcas vidusskolas mājas lapu - https://vidusskola.nica.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

https://vidusskola.nica.lv/ tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Galvenajā navigācijā nav iespējas pārvietoties ar TAB taustiņu
  • Sākumlapas slaideri nav iespējams nopauzēt

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 20.05.2023. Izvērtēšanu veica Uģis Volkovs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: vidusskola.nica.lv

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: pasts@dkn.lv

Zvaniet: +371 63490458

Klātienē: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

E-adrese: https://latvija.gov.lv/KDV/Write/NewMessage?address=_DEFAULT@90000058625

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Kristīne Dundure, Sabiedrisko attiecību/ārējo sakaru speciāliste, tālr.: +371 26293095, e-pasts: kristine.dundure@dkn.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 20.05.2023.un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Lāsma Petermane, Nīcas vidusskolas direktore.