2023./2024.mācību gads

  • FIRST LEGO League Explore 2023./2024.gada sezonas MASTERPIECE izstādē nomināciju "Atraktīvie stātītāji" ieguva skolas komanda NRP Juniori - Beāte Blūmane, Iva Līna Vītola un Pauls Edvards Linde ( sk.S. Rāte)
  • Dienvidkurzemes novada skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2024” augstāko novērtējumu ieguva 10.klases skolniece Evita Cābele (sk.I.Rone)
  • Dienvidkurzemes novada skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2024” 1.pakāpes novērtējumu saņēma 6.a klases skolēns Eduards Berjozkins (sk.V.Baltaiskalna)
  • Dienvidkurzemes novada skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2024” 1.pakāpes novērtējumu saņēma 3.b klases skolniece Līva Vaiteika un 2.pakāpes novērtējumsu ieguva 3.b klases skolniece Eleonora Ozoliņa (sk.V.Reijere)
  • Valmieras Robotikas čempionāta un FIRST LEGO League Latvijas finālā FIRST LEGO League kategorijā PROJEKTS 1.vietu  ieguva - komanda Elizabete Putniņa, Evelīna Kaļiņina, Ričards Tomass Gertneris, Paula Pričina un  Toms Jansons (sk.S.Rāte) 
  • Lejaskurzemes bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā -skatē I pakāpes novērtējumu ieguva folkloras kopa Rakari - Ulla Štībele, Samanta Daubare, Elizabete Muceniece, Kate Šķila, Anna Mačiņa, Kamila Keitija Reķēna, Sindija Šaršuna, Agate Neimane, Elza Skangale, Ieva Dreijere, Rēzija Zaļā, Andrejs Kļimovs, Odrija Zaļā, Madara Hopova, Elizabete Leiliona, Evelīna Lanka, Anna Anspaka, Emīls Mucenieks, Odrija Apine (sk. S.Mačiņa, I.Štube)
  • Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera organizētajā hakatonā jauniešiem “Atjaunojamie energoresursi” 3.vietu un simpātiju balvu ieguva 10.klases komanda- Evita Cābele, Līga Lapiņa, Emija Iskanderova, Jeseņija Kuzmina

  • Vislatvijas jauniešu projekta "Esi Līderis!" konkursā "Pagātnes spēks, šodienas drošībai!" vidusskolas grupā 1.vietu ieguva Diāna Šimkus (sk.A.Mače)

  • Latvijas Mazpulku projektu konkursā 1. pakāpes diplomus ieguva Līva Sleže, Megija Cvībele, Katrīna Ozola, Karīna Šimkus, Gabriela Vancere, Paula Radomišķe. (sk.E.Ločmele)