Lietvede

Andra Sileniece
Tālrunis: 63469877
E-pasts: vidusskola@nica.lv
Dokumentu iesniegšanu skolā  regulē MK noteikumi Nr.591 (spēkā no 2015.gada 13.oktobra)

Dokumentus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00. Par citu laiku dokumentu iesniegšanai, iespējams vienoties zvanot pa t. 29151943 (lietvede A.Sileniece).

Līdzi jāņem šādi dokumenti:

  • bērna izglītību apliecinošs dokuments:

        2.-9.klasei un 11.-12.klasei – liecība,

        1.klasei – pirmskolas izglītības iestādes izdota izziņa,

        10.klasei – apliecība ar sekmju lapu.

  • bērna medicīniskā karte;
  • bērna pošu karte;
  • foto 3X4 cm (nepieciešams skolēnu apliecībai).

Skolā iesniedz aizpildītu Nīcas vidusskolas izstrādātu iesniegumu.

Parakstot iesniegumu, vecāki apliecina, ka ir iepazinušies ar skolas dokumentiem (tie norādīti iesnieguma paraugā). Ar šiem dokumentiem var iepazīties skolas mājas lapā sadaļā "Dokumenti".

 

Skolēnu autobusu kustības grafiks: