Direktore

Lāsma Petermane
Tālrunis: 63469078
E-pasts: lasma.petermane@nica.lv
2022./2023.mācību gadā skolā strādā

Sākumskolas metodiskā komisija:
Andra Eglīte – 1.a klases skolotāja,  metodiskās komisijas vadītāja
Valentīna Keirāne– 1.b klases skolotāja
Ilva Rasa- 2.a klases skolotāja
Vita Reijere - 2.b klases skolotāja
Irēna Freimane – 3.a klases skolotāja
Jolanta Čaure - 3.b klases skolotāja
Irēna Laukgale – 4.klases skolotāja
 
Dabaszinātņu  metodiskā komisija:
Agita Mače – fizika, uzņēmējdarbība, inženierzinības, metodiskās komisijas vadītāja
Laila Reķēna – ģeogrāfija,
Sanda Šēpere – bioloģija, ķīmija
Evita Ločmele – bioloģija, dabas zinības
Ingrīda Dejus – matemātika
Sarmīte Čirkše – matemātika
Jana Boze - matemātika
Ineta Laurinaite –  datorika
Sandra Rāte – datorika
Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisija:
Sintija Šeidlere - sociālās zinības, metodiskās komisijas vadītāja
Ivita Pelnēna – Latvijas un pasaules vēsture,  sociālās zinības un vēsture
Sandra Pankoka– muzejpedagogs
Valodu metodiskā komisija:
Vineta Baltaiskalna – latviešu valoda, literatūra, metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Rone –  literatūra
Sandra Vadone – latviešu valoda, literatūra
Inguna Lībeka- latviešu valoda, literatūra

Svešvalodu metodiskā komisija:
Egita Sideļska– angļu valoda, metodiskās komisijas vadītāja
Zane Čirkše - angļu valoda
Egita Andersone - angļu valoda
Zane Kluce– angļu valoda
Inga Plāciņa – angļu valoda
Laila Reķēna - krievu valoda
Ludmila Seredina - krievu valoda
 

 

Estētiskā cikla metodiskā komisija:
Indra Jēkule – dizains un tehnoloģijas, kultūras pamati, vizuālā māksla, metodiskās komisijas vadītāja
Kristīne Ābola - dizains un tehnoloģijas
Valdis Ķikuts – dizains un tehnoloģijas
Līga Amerika -Ansiņa – mūzika
Justīne Siksna - mūzika
Indra Šīmane – sports/ veselība
Aivis Karzons – sports/ veselība
Vaclovs Malakausks - sports/ veselība
Atbalsta personāls:
Līga Filaka – bibliotekāre , pedagoga palīgs, metodiskās komisijas vadītāja, 
Ilva Brīvule – logopēde, pedagoga palīgs
Ieva Veidele - logopēde, pedagoga palīgs
Nansija Čaure – sociālā pedagoģe 
Zanda Jančauska – izglītības psiholoģe 
Antra Šakale, Sintija Šeidlere – pedagoga palīgi
 
Skolēnu skaits 2022./2023.m.g.
 
   Skolēnu skaits
1.a klase, audzinātāja  Andra Eglīte 16
1.b klase, audzinātāja Valentīna Keirāne 16
2.a klase, audzinātāja Ilva Rasa 23
2.b klase, audzinātāja Vita Reijere 22
3.a klase, audzinātāja Irēna Freimane 23
3.b klase, audzinātāja Jolanta Čaure 22
4.klase, audzinātāja Irēna Laukgale 24
5.a klase, audzinātāja  Zane Čirkše 22
5.b klase, audzinātājs Aivis Karzons 22
6.a klase, audzinātāja Kristīne Ābola 21
6.b klase, audzinātāja Justīne Siksna 21
7.a klase, audzinātāja Sintija Šeidlere 18
7.b klase, audzinātāja Egita Sideļska 18
8.a klase, audzinātāja Vineta Baltaiskalna 20
8.b klase, audzinātāja Laila Reķēna 18
9.a klase, audzinātāja Ivita Pelnēna 17
9.b klase, audzinātāja Iveta Rone 18
10.klase, audzinātāja Nansija Čaure 14
11.klase, audzinātāja Evita Ločmele 19
12.klase, audzinātāja Agita Mače 17
   
Skolēnu skaits kopā 391