Direktore

Lāsma Petermane
Tālrunis: 63469078
E-pasts: lasma.petermane@nica.lv
2021./2022.mācību gadā skolā strādā

Sākumskolas metodiskā komisija:
Andra Eglīte – 4.a klases skolotāja,  metodiskās komisijas vadītāja
Ilva Rasa- 1.a klases skolotāja
Vita Reijere - 1.b klases skolotāja
Irēna Freimane – 2.a klases skolotāja
Jolanta Čaure - 2.b klases skolotāja
Irēna Laukgale – 3.klases skolotāja
Ilze Kārkliņa– 4.b klases skolotāja
Dabaszinātņu  metodiskā komisija:
Agita Mače – fizika, ekonomika, metodiskās komisijas vadītāja
Laila Reķēna – ģeogrāfija,
Sanda Šēpere – bioloģija, ķīmija
Evita Ločmele – bioloģija, dabaszinības
Ingrīda Dejus – matemātika
Sarmīte Čirkše – matemātika
Jana Boze - matemātika
Ineta Laurinaite – informātika, datorika
Sandra Rāte –informātika, datorika
Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisija:
Sandra Pankoka–  vēsture,  politika un tiesības, metodiskās komisijas vadītāja
Lāsma Petermane – sociālās zinības, psiholoģija,
Sintija Šeidlere - sociālās zinības
Ivita Pelnēna – Latvijas un pasaules vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture
Valodu metodiskā komisija:
Vineta Baltaiskalna – latviešu valoda, literatūra, metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Rone –  literatūra
Sandra Vadone – latviešu valoda, literatūra
Inguna Lībeka- latviešu valoda, literatūra

Svešvalodu metodiskā komisija:
Egita Sideļska– angļu valoda, metodiskās komisijas vadītāja
Zane Kluce– angļu valoda
Inga Plāciņa – angļu valoda
Laila Reķēna - krievu valoda
Ludmila Seredina - krievu valoda
Laura Bernota - krievu valoda

 

Estētiskā cikla metodiskā komisija:
Indra Jēkule – mājturība un tehnoloģijas, kultūras pamati, tehniskā grafika, vizuālā māksla, metodiskās komisijas vadītāja
Kristīne Ābola - dizains un tehnoloģijas
Gunārs Lociks – mājturība un tehnoloģijas
Līga Amerika -Ansiņa – mūzika
Justīne Siksna - mūzika
Indra Šīmane – sports
Aivis Karzons – sports
Vaclovs Malakausks - projekts "Sporto visa klase"
 
Atbalsta personāls:
Līga Filaka – bibliotekāre , pedagoga palīgs, metodiskās komisijas vadītāja, 
Ilva Brīvule – logopēde 
Ieva Veidele - logopēde
Nansija Čaure – sociālā pedagoģe 
Zanda Jančauska – psiholoģe 
Līga Jaunzeme – speciālais pedagogs 
Antra Šakale, Sintija Šeidlere, Laura Bernota – pedagoga palīgi
Vija Jurjeva - karjeras konsultante
 
Skolēnu skaits 2021./2022.m.g.
 
   Skolēnu skaits
1.a klase, audzinātāja Ilva Rasa 20
1.b klase, audzinātāja Vita Reijere 19
2.a klase, audzinātāja Irēna Freimane 19
2.b klase, audzinātāja Jolanta Čaure 18
3.klase, audzinātāja Irēna Laukgale 20
4.a klase, audzinātāja Andra Eglīte 23
4.b klase, audzinātāja Ilze Kārkliņa 21
5.a klase, audzinātāja Kristīne Ābola 17
5.b klase, audzinātāja Justīne Siksna 16
6.a klase, audzinātāja Sintija Šeidlere 15
6.b klase, audzinātāja Egita Sideļska 17
7.a klase, audzinātāja Vineta Baltaiskalna 18
7.b klase, audzinātāja Laila Reķēna 21
8.a klase, audzinātāja Zane Čirkše 16
8.b klase, audzinātāja Iveta Rone 18
9. a klase, audzinātāja Indra Šīmane 16
9.b klase, audzinātāja Nansija Čaure 15
10. klase, audzinātāja Evita Ločmele 21
11. klase, audzinātāja Agita Mače 18
12. klase, audzinātājs Aivis Karzons 18
   
Skolēnu skaits kopā 366