Datums: 23.05.2019 Dodas pēc pieredzes uz Dāniju


Nīcas vidusskola šajā mācību gadā ir iesaistījusies asociācijas "Exchanges for all"  ilgtermiņa projektā "Let's do it", kura mērķis ir Dienvidbaltijas jūras un klimata pārmaiņu pētīšana. Jau sākotnēji, "Exchanges for all", pateicoties Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" atbalstam veica pētījumu par mācību procesu, kurš ir balstīts uz māksliniecisku darbību un internacionālu apmaiņu rezultātu. Pētījuma rezultātā tika veiktas vairākas apmaiņas, kurās piedalījās skolēni no 13 - 15 gadiem, kuru rezultātā turpinās šāda sadarbība starp dažādām valstīm. Projekta "Let's do it" būtība ir apmācība skolu skolotājiem par starptautisku projektu izstrādi un īstenošanu, betietver arī rindu pašapmācības/apmaiņas starp projektā iesaistītajiem cilvēkiem gan skolotājiem, gan skolēniem.
Nīcas vidusskolas 8. klases 15 skolēni no 23. - 28.05.2019. piedalās "Exchanges for all" internacionālā nometnē Dānijā, Guldsborgsundas reģiona pilsētā Nīkebingā F, kura izmaksas sedz Nordplus Junior (programma, kuras izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm - http://www.viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/par_nordplus/ ).  Nometnes ietvaros piedalīsies 51 dalībnieks no Dānijas, Lietuvas un Latvijas. Skolēni darbojoties trīs radošās grupās - māksla, mūzika un drāma, aktualizēs klimata pārmaiņu problēmu, bet nometnes beigās sagatavos priekšnesumu, kuru izrādīs vietējiem jauniešiem.
Šo projektu koordinē Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola sadarbībā ar asociāciju "Exchanges for all".
Nīcas vidusskolā šo projektu koordinē skolotāja Elīna Krūma.