Datums: 18.04.2019 Dzīvosim tīrā, sakoptā vidē!


17.aprīlī Nīcas vidusskolā pie 1.a, 3. un 4.klases lekciju vadīt bija ieradušies uzņēmuma "Clena R" pārstāvji ar tēmu "Dzīvosim tīrā, sakoptā vidē!". Skolēniem tika stāstīts un rādīts, kāpēc ir jāšķiro atkritumi, par atkritumu apsaimniekošanas nozari Latvijā un novadā, ko ikviens iedzīvotājs var darīt, lai samazinātu atkritumu daudzumus, kā atpazīt šķiroto atkritumu konteinerus.

Ikviens guva sev noderīgas atziņas un solīja turpmāk padomāt par atkritumu samazināšanas iespējām.