Datums: 13.03.2019 Metodiskā diena skolēnu brīvlaikā


Skolēnu brīvlaikā pedagogi turpina apgūt jaunas zināšanas. Skolā tika organizēta metodiskā diena ar tēmu “Pieredze darbā ar planšetēm, ieteicamās aplikācijas, iespējas”. Tā kā skolā tika iegādātas 24 jaunas planšetes, kuras izmantot skolēniem mācību stundās mācību vielas apguves dažādošanai, tad tika rīkotas īpašas apmācības, lai pedagogi apgūtu jauno planšetu lietošanu un apzinātu jaunākās aplikācijas.

macas3

macas2