Datums: 04.06.2019 Pieredzes apmaiņas nometne Dānijā


22.maijā 15 Nīcas vidusskolas 8. klases skolēni, kopā ar klases audzinātāju Agitu Mači un Elīnu Krūmu, kopā ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 8. klases skolēniem devās uz Dāniju, lai piedalītos asociācijas “Exchanges for All” internacionālā apmaiņas nometnē, kurš norisinās ilgtermiņa projekta "Let's do it" ietvaros. Projekta mērķis ir Dienvidbaltijas jūras un klimata pārmaiņu pētīšana.

23.maija vakarā ieradāmies Nīkebingā F., kur iepazināmies ar apmaiņas nometnes dalībniekiem no Lietuvas Klaipēdas Sendvario Proģimnāzijas un Dānijas Sophieskolen 8. klašu skolēniem un radošo darbnīcu vadītājiem – Llewelyn Jones (dziesmu darbnīca), Daniel Shamitha Bendtsen (cirka darbnīca) un DJ Booma (deju darbnīca).

24.maijā skolēni izvēlējās, kurās radošajās darbnīcās viņi vēlas piedalīties – dejas, dziesmu vai cirka mākslas darbnīcās. Pēc tam skolēni vēroja prezentāciju par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz pasauli, savukārt vakarā notika internacionālais vakars, kura ietvaros vajadzēja prezentēt savu valsti un skolu.

Katra diena sākās ar rīta apli, kura ietvaros vajadzēja veikt dažādas aktivitātes, kas mudināja skolēnus sadarboties un sazināties angļu valodā. Katru dienu skolēni kopā ar radošo darbnīcu vadītājiem izstrādāja savu priekšnesumu, kura mērķis bija sabiedrības izpratnes veicināšana par klimata pārmaiņu nozīmīgumu uz cilvēces turpmāko attīstību.

Skolēni priekšnesumus gatavoja no piektdienas līdz svētdienai un pirmdien 27. maijā, tie tika prezentēti Sophieskolen 5. – 8. klašu skolēniem, pēcpusdienā Nīkebingas F. Kulturfabrikken pārējo 2 apmaiņu nometņu dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas un Zviedrijas. 28. maija rītā notika pēdējais priekšnesums Sophieskolen 1. – 2. klasēm. Par dalību apmaiņā skolēni ieguva sertifikātus.

Apmaiņas nometne bija fantastiska pieredze visiem dalībniekiem, jo priekšnesumu prezentācijas Nīkebingas F. Kulturfabrikken, vēroja ap 100 citi apmaiņas nometņu skolēni un pavadošie pedagogi. Apmaiņas nometnes laikā tika veidoti un iegūti jauni kontakti, iespaidi un piedzīvojumiem bagātas atmiņas.

Paldies Nīcas vidusskolas 8. klašu skolēniem, viņu vecākiem, klases audzinātājai A. Mačei un Nīcas vidusskolas administrācijai par sniegto iespēju un atbalstu dodoties uz Dāniju.

 

Skolotāja Elīna Krūma


Pieredzes apmaiņas nometne Dānijā