Datums: 21.12.2020 Priecīgus Ziemassvētkus!


Mīļie Nīcas vidusskolas skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki!

Lai katrs otrā protam labo saskatīt un gaismā celt

Un negribam nevienu nonievāt un pelt.

Daudz vairāk laba tad būs pasaulē,

Un saulains gaišums krāsies katrā dvēselē.

/A.Leja/

Novēlu šogad visiem izbaudīt ģimenes kopā būšanas prieku, būt starp vistuvākajiem cilvēkiem, pateikt visus tos labos vārdus, kurus ikdienas steigā paturam sevī, savās domās. Cerēsim visi, ka nākamajā gadā varēsim svētkus svinēt skolā un kuplā radu un draugu lokā. Domāsim un darīsim tā, lai šīs cerības noteikti piepildās!

Lai katrā ģimenē Ziemassvētki nāk ar mīlestību, prieku, dvēseles mieru un ticību, ka nākamajā gadā  viss būs labi. Lai Jaunais gads ir darbiem bagāts ikdienā un gaišu prieku svētkos!

Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane