Datums: 22.05.2019 „Pulkā eimu, pulkā teku”


Nīcas vidusskolas folkloras kopa „Rakari” 18. un 19. maijā piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos „Pulkā eimu, pulkā teku”. Tas ir ikgadējs nacionāls sarīkojums. Šogad Iecavā tas pulcēja dalībniekus no visas Latvijas jau 35. reizi. 1500 dalībnieku no visiem novadiem skandēja dziesmas, izdejoja dančus un rotaļas. Svētku pasākums ir kā balva par darbu visa mācību gada garumā. Skolēni ir mācījušies rotaļas un dziesmas gan latgaliešu, gan lībiešu valodās, piedalījušies skatēs un novadu sarīkojumos. Sarīkojumā „Vedam danci” dejotājas ieguva pirmās pakāpes diplomu, kas deva iespēju svētkos Iecavā piedalīties uzvarētāju koncertā. Divu dienu garumā Nīcas krāšņais tautastērps tika izrādīts gan gājienā, gan uz Iecavas estrādes skatuves. Ar skaņām balsīm dalībnieki izdziedāja sava novada dziesmas, ar priecīgu prātu un sparīgu deju soli piedalījās danču vakarā estrādē.

Paldies skolotājām Solveigai Mačiņai un Indrai Štubei par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un kopas vadīšanu.

Bibliotekāre Līga Filaka