Datums: 23.05.2019 Skolas padomes sēde


22.maijā notika Skolas padomes sēde. Tās laikā dalībnieki pārrunāja to, kas vecākus, skolotājus ir iepriecinājis šajā mācību gadā. Vairāki vecāki novērtēja Ģimenes dienas pasākumu, atzīstot to par ļoti jauku un ģimenisku laiku, ko bija iespēja pavadīt visai ģimenei kopā, skaisti bija Latvijas simtgades pasākumi skolā, 9.klases dzejas lasījums Valentīndienā. Vecāki uzsvēra, ka bērniem ļoti patīk skolā, uz skolu nāk ar prieku - patīk gan vide, gan klasesbiedri. Vairāki vecāki novērtē skolas atbalsta personāla darbu, jo īpaši to izjūtot caur saviem bērniem. Atzinīgi tika novērtēta iespēja, izmantojot projekta "Latvijas skolas soma" iespējas, apmeklēt dažādus kultūras pasākumus Liepājas Lielajā dzintarā un teātrī. 

Sēdes dalībnieki tika informēti par pedagoģiskās padomes sēdē pieņemto lēmumu kandidāta izvirzīšanai Finanšu Ministrijas izvirzītajai stipendijai un "Nīcas novada cerība" balvai, kā arī tika iepazīstināti ar "zaļo klasi" un izremontēto ēdināšanas bloku, un skolas muzejā apskatīja skolēnu mājturības darbu izstādi. 

padome1padome