Datums: 31.05.2019 Iepazīst maizes ceļu


30.maijā skolēni sociālo zinību stundas ietvaros ar iniciatīvas "Latvijas skolas soma" atbalstu 7.klases skolēni piedalījās latvisko tradīciju nodarbībā "Maizes ceļš", kurā izzināja maizes tapšanas ceļu, praktiski veidoja maizes kukulīšus ar savu zīmi, ar maizīti varēja pacienāt arī mājiniekus. Skolēni lielu uzmanību pievērsa ticējumu, paražu ievērošanai maizes tapšanas procesā un maizes lietošanā. Skolēni uzzināja, kā darbojas ģimenes uzņēmums un ieguva informāciju par maizes tapšanas procesu – no graudu sēšanas līdz maizes rikai. Skolēni novērtēja nodarbības vadītājas stāstījuma stilu un sadarbību ar skolēniem, kā arī piedāvātās aktivitātes.