Datums: 16.03.2021 Muzejpedagoģijas nodarbība "Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā"


Sociālo zinību un vēstures tēmas “Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā” apguves laikā 4.klašu skolēni iepazinās ar latviešu gadskārtu ierašām, lielāku uzmanību pievēršot dzimtās vietas (Nīca, Rucava) tradīcijām. Skolēni meklēja materiālus, dalījās ar savu pieredzi, apmeklēja Nīcas novada senlietu krātuvi un veidoja prezentāciju par gadskārtu svētkiem. Nodarbībā "Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā"  skolēni iepazinās ar darāmo darbu kārtību senajā latviešu lauku sētā, ar gadalaiku ritumu un svētkiem, kas ar tiem saistīti. Skolēni paši mēģināja saskatīt, kāpēc konkrētie svētki tika atzīmēti un kas ir saglabājies mūsdienās. Skolēni nodarbības laikā aktīvi iesaistījās nodarbības procesā, virtuāli atbildēja uz jautājumiem, uzdeva savus jautājumus un veica praktiskos uzdevumus. Nodarbības saturs papildināja skolēnu zināšanas, lai veiksmīgāk veidotu savas prezentācijas.

Taču 11.klases skolēniem muzejpedagoģijas nodarbība izmantota Latvijas un pasaules vēsturē, temata “Latvijas teritorija 16. – 18. gadsimtā” apguvē, lai pilnveidotu izpratni un zināšanas ne tikai par politisko situāciju šajā laikā, bet arī par vietējo kultūrvēsturisko vidi un tradīcijām. Skolēniem veidojās izpratne par latviešu dzīvesveidu un tradīciju saglabāšanu arī svešu varu periodos laikā. Skolas programmas šajā posmā pamatā paredz uzsvērt poļu, zviedru u.c. varu nomaiņu un pārvaldi 16. – 18. gadsimtā, taču būtiski nepazaudēt izpratni par vietējo kultūrvidi. Skolēniem šķita saistoša Liepājas muzeja ekspozīcijas vizualizācija, ļaujot paviesoties muzejā attālināti. Lielākā daļa skolēnu līdz šim nebija apmeklējuši Liepājas muzejā piedāvāto ekspozīciju par Lejaskurzemes tradīcijām un ļaudīm, tādēļ šī izstāde kopā ar piedāvāto muzejpedagoģijas nodarbību viņiem bija novitāte.