12.klases atestātu izsniegšana

Datums: 05.08.2020 12.klases atestātu izsniegšana


Šogad atslēgas vārds visam ir vārds “CITĀDS”. Citādas mācības, citādi eksāmeni, citāds izlaidums, citādi pasākumi, viss citādi.

24.jūlijā mazliet neierastā veidā tika izsniegti atestāti par vispārējo vidējo izglītību visiem 12.klases skolēniem. Svinīgā pasākuma daļa notika skolas aktu zālē, piedaloties pedagogiem un vecākiem,  ievērojot visus valstī noteiktos nosacījumus.

Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu viens skolēns saņem Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto kopā īsteno unikālo projektu – stipendiju. To piešķir izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Nīcas vidusskolā stipendiju saņem Anastasija Pozdņakova. Anastasiju var raksturot kā apņēmīgu, zinātkāru jaunieti.  Ļoti centīga, neatlaidīga, mērķtiecīga mācību darbā. Apzinoties izglītības nozīmi, jauniete neatlaidīgi ir centusies izglītoties, izmantojot daudzveidīgus izglītošanās piedāvājumus, dažādas iespējas.  Viņas sekmes vienmēr bijušas ļoti labā un teicamā līmenī, jo pret mācībām Anastasija izturas ar  visaugstāko atbildības sajūtu.

Nīcas novada domes grāmatas un naudas balvas saņēma:

  • balvu „Nīcas novada cerība” Nīcas vidusskolas absolvents Artūrs Vecbaštiks.

Artūrs VECBAŠTIKS ir Nīcas vidusskolas 12. klases absolvents, kuram visus vidusskolas gadus ir bijusi augsta vidējā atzīme, beidzot 12.klasi tā ir 7,67.

Artūrs ir piedalījies 2.posma olimpiādē vēsturē un ieguvis 3.vietu ekonomikas olimpiādē.

Artūrs piedalījies republikas mēroga sporta pasākumos, gūstot godalgotas vietas. Pārstāvējis skolu arī starpnovadu sporta sacensībās.

Aktīvs jaunietis, kurš piedalās novada un skolas sabiedriskajā dzīvē. Bijis skolēnu pašpārvaldes prezidents. Daudzu skolas pasākumu vadītājs.

Artūrs ir mērķtiecīgs, zinātkārs, komunikabls, pieklājīgs, gatavs uzņemties atbildību.

 

  • balvu „Par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības jomām” Nīcas vidusskolas 12. klases absolventiem ar augstu vidēju atzīmi, par īpašiem nopelniem un sasniegumiem kādā no skolas darbības jomām – Līgai Madarai AMEREI, Edgaram Miķelim KOVAĻSKIM, Annai BURCEVAI, Elīnei KUČEREI

Līga Madara AMERE - Ļoti centīgi apgūst skolā uzdoto (Līgas vidējais vērtējums, beidzot 12.klasi ir 8,15), nekad nekavē stundas. Līgai ir ļoti glīti pieraksti. Vairākas reizes ieguvusi pašvaldības stipendiju par augstiem mācību sasniegumiem.

Līdztekus apzinīgajam mācību darbam Līga ļoti atbildīgi attiecas pret sabiedrisko darbu. Viņa ir skolniece, kura klases dzīvē uzņemas atbildīgākos un grūtākos pienākumus. Tā kā Līga ir rūpīga un precīza, viņa ļoti daudz darba iegulda ar noformēšanu saistītos uzdevumos- dekorēšanā Ziemassvētkos, Pēdējā zvanā, izlaidumos, Zinību dienā, ielūgumu un apsveikumu izgatavošanā.

Edgars Miķelis KOVAĻSKIS – sabiedriski aktīvs jaunietis, kurš iesaistās skolēnu valdē, prezidijā, ir skolas prezidents. Tieši Edgara “prezidentūras laikā” skolā bijuši vairāki interesanti pasākumi, vadījis daudzus skolas pasākumus. Atsaucīgs un izdarīgs klases dzīvē. Edgars piedalījies un pārstāvējis skolu sporta sacensībās un dažādos sporta veidos.

Elīne KUČERE – labas un teicamas sekmes (vidējais vērtējums, beidzot 12.klasi ir 7,38), iesaistās skolēnu valdē, palīdzējusi skolas pasākumos, aktīvi iesaistījās izlaiduma rīkošanā, klases uzvedumos, palīdzot rakstīt tekstus. Elīne pārstāvējusi skolu starpnovadu sporta sacensībās. Savu brīvā laika nodarbošanos – rakstniecību, apvieno ar konkursiem gan novada, gan valsts mērogā ar mērķi savu turpmāko mācību iestādi izvēlēties sastībā ar rakstniecību.

Anna BURCEVA – radoša meitene, kuras galvenais mērķis ir ietekmēt cilvēkus darīt un attīstīties. Rezultātus sasniegusi, pateicoties savām lielajām darba spējām, prasmei plānot darbu, noteikt prioritātes. Anna ir aktīva arī mākslinieciskajā pašdarbībā. Jaunietei ir ļoti skaista balss, viņa skaisti dejo. Vadījusi skolas pasākumus.

Jaunieši! Lai jums izdodas sasniegt savu dzīves mērķi un piepildīt sapņus!

 

12.klases audzinātāja Laila Reķēna