Sākot ar II semestri pārbaudes darbu grafiks tiek ievadīts e-klasē.

Plānotie pārbaudes darbi redzami skolēna dienasgrāmatā.