Pārbaudes darbu grafiks tiek ievadīts e-klasē.

Plānotie pārbaudes darbi redzami skolēna dienasgrāmatā.