Datums: 04.06.2021 12.klases īpašā āra nodarbība


Pēdējā kopējā nodarbībā pie skolas tikās 12.klases skolēni, klases audzinātājas un skolas administrācija. Skolēni teica atvadu vārdus skolai un skolotājām, kā arī rakstīja savu atmiņu vēstuli skolai, kas tiks glabāta skolas vēstures muzejā.

Goda rakstu saņēma:

Roberts Šīmanis - par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju ikdienas mācību darbā un augstajiem mācību sasniegumiem, skolas goda nešanu olimiādēs, aizrautīgu dalību un sasniegumiem konkursos un  projektā “Esi līderis!”.

Krista Otaņķe - par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju ikdienas mācību darbā un augstajiem mācību sasniegumiem, skolas goda nešanu olimiādēs, konkursos, aizrautīgu iesaistīšanos skolēnu valdes un prezidija darbā un mākslinieciskajā pašdarbībā. 

Atzinību saņēma:

Paula Kurpa - par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju ikdienas mācību darbā un augstajiem mācību sasniegumiem, aizrautīgu iesaistīšanos skolēnu valdes darbā un klases sabiedriskajā dzīvē.

Pateicības saņēma:

Sanija Jankēvica, Valters Kalējs, Samanta Grigaite - par mērķtiecīgu, apzinīgu skolas darbu veikšanu, atbildīgu attieksmi un dinamiku mācību darbā attālinātajā mācību periodā.


9.un 12.klašu īpašās āra nodarbības