12.klases Pēdēja zvana diena

Datums: 18.05.2022 12.klases Pēdēja zvana diena


13.maijā Nīcas vidusskolas 12.klases skolēni aizvadīja ļoti īpašu un emocijām bagātu dienu - savu Pēdējo zvanu kā Nīcas viudskolas skolēni. Par īpašiem mirkļiem rūpējās 11.klases skolēni, kuri bija sagādājuši ne vienu vien pārsteigumu divpadsmitajiem. Visas dienas garumā caur dažādiem uzdevumiem tika izstaigāta visa skola, atsaucot atmiņā īpašus mirkļus ikvienā pieturpunktā. Diena noslēdzās ar vēstuļu rakstīšanu skolai, kuras tiek nodotas glabāšanā Nīcas vidusskolas muzejam, tādējādi ikviens skolēns, apciemojot pēc vairākiem gadiem skolu, varēs atsaukt atmiņā tieši savus skolas gadus, izlasot vēstuli. 

Svinīgā pasākumā direktore katram skolēnam un klases audzinātājam pasniedza Nīcas vidusskolas piederības zīmi, kā arī Goda rakstu, Atzinības un Pateicības. Tos saņēma sekojoši skolēni:

Goda raksts:

Laurai Vecbaštikai par labām un teicamām sekmēm mācībās, par iniciatīvu un aizrautīgu dalību skolas sabiedriskajā dzīvē, ieguldīto darbu Skolēnu valdē un apzinīgu skolēnu prezidentes pienākumu veikšanu, skolas goda aizstāvēšanu olimpiādēs, sporta sacensībās un projekta “Esi līderis!” konkursos

Atzinība:

Raienam Ronim par labām un teicamām sekmēm mācībās, par iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē, dalību Skolēnu valdē un prezidijā, skolas goda aizstāvēšanu olimpiādēs, sporta sacensībās un projekta “Esi līderis!” konkursos

Polinai Jurbergai par labām un teicamām sekmēm mācībās, skolas goda aizstāvēšanu olimpiādēs un sporta sacensībās

Ksenijai Jansonei par labām un teicamām sekmēm mācībās, par atsaucību un veiksmīgu dalību skatuves runas konkursos

Pateicība:

Valtam Vecbaštikam par labām un teicamām sekmēm mācībās un veiksmīgu dalību sacensībās “Papīra tilti”

Kārlim Ārvaldam Mūsiņam par aizrautību MTB velosportā un skolas goda aizstāvēšanu šajā sporta veidā

 

Foto: Emīls Pētersons


12.klases Pēdējais zvans