9.klases apliecību izsniegšana

Datums: 17.06.2020 9.klases apliecību izsniegšana


12.jūnijā mazliet neierastā veidā tika izsniegtas apliecības visiem 25 9.klases skolēniem. Svinīgā pasākuma daļa notika atjaunotajā skolas pagalmā ievērojot visus valstī noteiktos nosacījumus.

Ar Nīcas novada domes gādātu grāmatu tika apbalvoti šādi skolēni:

Sondra STALTA par ļoti labām un teicamām sekmēm mācību darbā (vidējā atzīme 9,06), ilglaicīgu dalību folkloras kopā, skolēnu valdē, labiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, aktīvu dalību projektā “Esi Līderis!” un JĢS, 2 gadus konkursā “Fizmix eksperiments”;

Sanija EGLĪTE par ļoti labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 8,88), aktīvu darbību skolēnu valdē un skolēnu prezidijā, klases un skolas pasākumu organizēšanā, sasniegumiem JĢS olimpiādē, aktīvu dalību projektā “Esi Līderis!”;

Elīna ĶUŅĶE par ļoti labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 8,69), labiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, aktīvu darbību skolēnu valdē, projektā “Esi Līderis!” un konkursā “Fizmix eksperiments”;

Mārcis KALĒJS par labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 8,19), dalību un sasniegumiem fizikas olimpiādēs un konkursos, sporta sacensībās, aktīvu darbību skolēnu valdē un konkursā “Fizmix eksperiments”;

Emīls PĒTERSONS par labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 8,31), dalību un sasniegumiem matemātikas un fizikas olimpiādēs un konkursos, sporta sacensībās, aktīvu darbību skolēnu valdē un skolēnu prezidijā, konkursā “Fizmix eksperiments”;

Madara ROGA par labām un teicamām sekmēm mācību darbā (vidējā atzīme 8,75), labiem sasniegumiem latviešu valodas olimpiādē, sportā, ilglaicīgu dalību folkloras kopā un skolēnu valdē, aktīvu dalību konkursā “Fizmix eksperiments” un JĢS;

Ilze Elizabete TAPIŅA par labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 8,25), aktīvu dalību skolas un klases pasākumos, skolēnu valdē, ilglaicīgu darbību muzejpulciņā;

Sintija BITENIECE par labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 7,80), dalību JĢS;

Sabīne Ance ČIRKŠE par labām sekmēm (vidējā atzīme 7,63), aktīvu dalību skolēnu valdē un projekta “Esi Līderis!” konkursos;

Samanta UPMALE par radošumu, labiem panākumiem vizuālās mākslas olimpiādēs, konkursos, aktīvu dalību muzejpulciņā un skolēnu valdē.