Datums: 23.05.2022 9.klašu skolēnu Pēdējā zvana svētki


20.maijā savus Pēdējā zvana svētkus Nīcas vidusskolā aizvadīja 9.klašu skolēni. Par sirsnīgiem pārsteigumiem rūpējās 8.a un 8.b klašu skolēni un viņu audzinātājās. Svinīgajā pasākumā tika aicināti pedagogi un skolas tehniskie darbinieki, kuriem skolēni teica īpašus un sirsnīgus paldies. Skolotāji dāvanā saņēma 9.klašu puišu pašu gatavotus galda organizatorus un tehniskajiem darbiniekiem paldies izskanēja gardumu un ziedu veidā.

Tā kā 9.klasēs ir skolēni, kuri savas skolas gaitas uzsākuši citās skolās – gan Rudes pamatskolā, gan Sikšņu pamatskolā, tad arī šo skolēnu pirmās klases audzinātājas bija aicinātas piedalīties pasākumā un teikt sveicienu savām pirmajām klases audzinātājām.

Direktore pasniedza skolas Goda rakstus, Atzinības un Pateicības sekojošiem 9.klases skolēniem:

9.A klasē:

Goda raksts: Katrīnai Filakai par teicamām sekmēm mācību darbā, par aktīvu dalību skolēnu valdēun prezidijā, par labiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, aktīvu dalību projektā „Esi Līderis!”, erudīcijas konkursā „Fizmix Eksperiments”un veiksmīgiem startiem sporta sacensībās

Atzinība: Elīnai Tupesei par teicamām sekmēm mācībās, par aktīvu dalību skolēnu valdē, par labiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, aktīvu dalību projektā „Esi Līderis!” un erudīcijas konkursā „Fizmix Eksperiments”

Pateicība: Lijai Annei Džesikai Dālei par labām un teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem mākslas jomā  un atsaucību klases dzīvē

Pateicība: Jēkabam Rogam par piedalīšanos matemātikas un ķīmijas olimpiādēs un veiksmīgiem startiem sporta sacensībās

Pateicība: Artūram Vancerim  par piedalīšanos matemātikas olimpiādē un erudīcijas konkursā „FIZMIX Eksperiments”

Pateicība: Aleksam Aleksandram Robežniekam par mērķtiecību un aizrautību sporta sacensībās un atsaucību klases dzīvē

Pateicība: Valteram Fremam par atsaucību un ieguldīto darbu skolas pasākumu apskaņošanā

Pateicība: Aivai Ingai Amerei par labām sekmēm mācībās, atsaucību klases dzīvē un pienākuma apziņu, veicot uzticētos pienākumus

Pateicība: Sanijai Lankai par labām sekmēm mācībās, atsaucību klases dzīvē un pienākuma apziņu, veicot uzticētos pienākumus

9.B klasē:

Pateicība: Danielam Bukam  par labām un teicamām sekmēm mācībās, veiksmīgu dalību olimpiādēs  un skolas goda aizstāvēšanu dažādās sporta sacensībās

Pateicība: Rūdolfam Šuklajam par labām un teicamām sekmēm mācībās un skolas goda aizstāvēšanu dažādās sporta sacensībās

Pateicība: Martai Lībekai par labām un teicamām sekmēm mācībās un piedalīšanos latviešu valodas olimpiādē

Pateicība: Dāvim Danielam Ķergalvim par labām un teicamām sekmēm mācībās un skolas goda aizstāvēšanu dažādās sporta sacensībās

Pateicība: Valteram Mūrēnam par centīgu, apzinīgu un mērķtiecīgu darbu šajā mācību gadā un skolas goda aizstāvēšanu dažādās sporta sacensībās

Pateicība: Kristeram Apinim par skolas goda aizstāvēšanu dažādās sporta sacensībās


9.klašu Pēdējā zvana svētki