Datums: 28.01.2020 Aicina uz topošās 1.klases vecāku sapulci


Nīcas vidusskola aicina 2020./2021.mācību gada topošās 1. klases vecākus uz informatīvu tikšanos par skolu, mācīšanās procesu un mācību vidi š.g. 5.februārī plkst.18.00 Nīcas vidusskolā.

Darba kārtībā:

1.Bērnu gatavība skolai.

Nīcas novada logopēde Vaida Kupše.

2.Skolas darba organizācija.

Direktore Lāsma Petermane.

3.Atbalsta pasākumi sākumskolā.

 Direktore Lāsma Petermane.

4.1.klases skolēna ikdiena skolā.

Skolotāja Irēna Freimane.

5.Atbildes uz jautājumiem, ekskursija pa skolu.

Sīkāka informācija pa tel.nr. 29480673, direktore.