Datums: 31.05.2021 Āra nodarbībā tiekas 9.klases skolēni


31.maija saulainā dienā Nīcas vidusskolas 9.klašu skolēni ar sirsnīgu svētku brīdi atvadījās no savas skolas. Video sveicienu bija sagatavojuši 8.klašu skolēni, atmiņās dalījās pirmās klases audzinātājas. Skolas Pateicības saņēma vairāki 9.klašu skolēni:

Sandija Stalta - par teicamām sekmēm mācību darbā un skolas goda aizstāvēšanu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, par ieinteresētību un ieguldīto darbu skolas vēstures izzināšanā un muzeja darbā, par doto enerģiju folkloras kopā un korī, aktivitāti skolēnu valdē, augstiem sasniegumiem konkursā “Profesionālis”

Paula Muceniece - par teicamām sekmēm mācību darbā un skolas goda aizstāvēšanu olimpiādēs un radošu darbību konkursos,  veiksmīgu dalību projektā “Esi Līderis!”, jaunsardzē un aktīvu piedalīšanos mazpulkos, augstiem sasniegumiem konkursā “Fizmix”

Ērika Čaure - par teicamām sekmēm mācību darbā un skolas goda aizstāvēšanu olimpiādēs un konkursos, par ieinteresētību un ieguldīto darbu skolas vēstures izzināšanā un muzeja darbā, par doto enerģiju folkloras kopā un korī, aktivitāti skolēnu valdē, augstiem sasniegumiem konkursos “Profesionālis” un “Fizmix”

Alīne Sļadzevska - par teicamām sekmēm mācību darbā un skolas goda aizstāvēšanu olimpiādēs un konkursos, par ieinteresētību un ieguldīto darbu skolas vēstures izzināšanā un muzeja darbā, par ieguldījumu korī, augstiem sasniegumiem konkursā “Fizmix”.

Amanda Jaunzeme - par centīgu un apzinīgu mācību darbu, par ieinteresētību un ieguldīto darbu skolas vēstures izzināšanā un muzeja darbā, aktivitāti skolēnu valdē. 

Noslēgumā skolēni uzrakstīja savu atmiņu vēstuli, kas tiek nodota skolas vēstures muzejam.

IMG_9216


9.un 12.klašu īpašās āra nodarbības