Datums: 22.12.2020 Arī mazpulcēniem noslēdzies gads


Šogad mazpulcēnu 2020. GADA PRIORITĀRIE PROJEKTI bija vairāki un katrs varēja izvēlēties sev atbilstošāko.

Biznesa projektu “Pupiņas” sadarbībā ar z/s “Ezerkauliņi” izvēlējās jaunākā mazpulka dalībniece Paula Sīkle 2.kl. Projekta īstenošanai tika iedotas 2 šķirņu pupiņu sēklas un projekta uzdevumi bija salīdzināt 2 šķirņu krūmu pupiņu augšanu un ražu; izaudzēt vismaz 60 kg pupiņu; pārdot vismaz 75% no izaudzētās ražas vietējos tirdziņos, ēdināšanas uzņēmumos vai veikalos. Paulas pupiņas nonāks lielveikalā Maxima.

Pētījuma projektu “Pākšaugu genofonda atjaunošana” sadarbībā ar AREI Priekuļi izvēlējās Lija Džesika Anne Dāle 8.kl. Ar stādāmo materiālu nodrošināja Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Priekuļu pētniecības centrs. Projekta uzdevumi bija : zirņu šķirnes paraugus pavairot un izpētīt saskaņā ar vadlīnijām;  piedalīties izglītojošā seminārā Priekuļos;  oktobrī projektu forumā nodot kolekcijas atjaunoto sēklas materiālu un veikto novērojumu atskaiti.

Projektu "No sēklas līdz sugām bagātām pļavām" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) izvēlējās Aiva Inga Amere 8.kl. Projekta uzdevumi bija: dalība izglītojošā nodarbībā; saskaņā ar vadlīnijām - augu izvēle, izvēlēto augu sēklu vākšana, žāvēšana un pakošana; darba gaitas un rezultātu apkopošana “Mazpulcēna Dienasgrāmatā”, prezentēšana forumā;  sēklas nodošana LDF mazpulku projektu forumos. Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projektu “Mana Zaļā pēda” izvēlējās Alvīne Vēvere 7.kl.  Projekta uzdevumi bija: pievērst uzmanību, cik videi draudzīga ir mazpulcēna ikdiena un apkaime;  mazpulcēniem izvērtēt savu ietekmi uz vidi, izlemt, ko varētu uzlabot vai mainīt savā rīcībā vai apkaimē. Ieviest savā ikdienā jaunus paradumus, vai rada jaunu produktu/pakalpojumu, izvērtēt vides ieguvumus no savas rīcības; izstrādāt videi draudzīgo ideju uzskates materiālus un dalīties ar pieredzi vietējai sabiedrībai; apkopotos materiālus prezentēt rudens projektu forumos.

Grupu projektu “Koka auto” izvēlājās Aimens Vēvers un Raivo Jankevics 7.kl. Konkursa mērķis bija veicināt mazpulcēnu interesi par amatniecību, mehāniku un fiziku. Projekta uzdevumi :  izgatavot koka auto saskaņā ar nolikumu, piedalīties koka auto sacensībās Valkas novada Kārķos, 1. Maijā, atspoguļot savu veikumu mazpulcēna dienasgrāmatā un prezentēt projektu forumā. Īpašs paldies arī Nīcas vidusskolas mājturības skolotājam Vilnim Bulavam par palīdzību darba procesā!

Pašas izvēlētu, individuālo projektu “Ķirbji” izstrādāja Laura Sīkle 7.kl. Pētīja, audzēja, apkopoja ķirbja attīstību no sēkliņas līdz ķirbim, kurš ir ne tikai  veselīgs un gards, bet arī var kalpot kā ienākuma avots.

Diemžēl izpalika mums lielie Kurzemes un Zemgales forumi, bet savus projektus vienalga prezentējām attālināti un savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopības sajūtu guvām!

Jaunais gads nāks atkal ar jauniem projektiem un iespējām!

139. Nīcas mazpulka vadītāja Evita Ločmele


Mazpulcēni