Datums: 19.12.2021 Citāda mācību stunda - bioloģijā!


Novembrī un decembrī 7.a, 7.b, 9.a, 9.b klases skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes nodarbībā, sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) koprades telpu Dabas māja, kas sniedza ieskatu cilvēka ķermeņa neredzamajā daļā, atklājot mūsu organisma unikalitāti un parādot to kā vienu veselu, kurā lieliski mijiedarbojas vairākas sistēmas.

 

Nodarbības tēma bija “Cilvēka iekšējie orgāni”. 60 minūšu laikā tika izmantotas sešas interaktīvas aktivitātes. Lielāko daļu no tām skolēni lietoja viedierīces – mobilos telefonus vai planšeti, kas tomēr ir viņu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Teorētiskiskā daļa tika padarīta interaktīva, kas savukārt piesaistīja uzmanību un radīja lielāku interesi, lai skolēniem būtu āķis lūpā un veidotos dabiska interese uzzināt vēl.

Šajā programmā ir iekļautas četras dažādas nodarbības – “Cilvēka iekšējie orgāni”, kuras aprobācija šobrīd norisinās tiešsaistē, savukārt nodarbības “Biotehnoloģija”, “Zemes slāņu izpēte” un “Zooloģija zem lupas” skolēniem būs iespēja apgūt 2022. gada laikā. Katra nodarbība izstrādāta unikāla, interaktīva, ar tehnoloģisko elementu iesaisti, kā arī mācību procesā tiks izmantotas dažādas instalācijas Dabas mājā, lai pievērstu izglītojamo interesi starpdisciplinārai zinātnes nozarei, kas pēta dabas sistēmas un to mijiedarbību ar mūsdienīgo cilvēku vidi.

Ar lielāko prieku turpināsim sadarbību arī 2022. gadā!

 

Nīcas vidusskolas bioloģijas skolotāja Evita Ločmele