Datums: 13.09.2021 Dabaszinību stundas dabā


Kā katru gadu, arī šogad,  9.septembrī 6.a un 6.b klase kopā ar audzinātājām,  sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris", devāmies mežā kopīga piedzīvojuma veidā - LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ! Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā:

 • noskaidroja, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,
 • cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,
 • veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Latvijas valsts mežu ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Pasākuma saturs veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinību mācību programmai. Klase devās mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās. Kopējais pasākuma ilgums bija 3 stundas.

WhatsApp Image 2021-09-10 at 08.50.46WhatsApp Image 2021-09-10 at 08.50.48

Apguvām:

 • Iepazinām meža zinātni - kas ir selekcija, kā izvēlēties sēklas kokus, cik skāba ir meža augsne un kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu?
 • Skaitījām kokus - kā aprēķināt koku skaitu hektārā un kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots? 
 • Kā kopt jaunaudzes - cik ātri aug mežs, kāpēc mežs ir jākopj un kā to darīt?
 • Kā retināt mežu - ko iegūstam no meža retināšanas un kā izvēlēties "vinnētājus un zaudētājus"?
 • Mērījām koku augstumu - kā precīzi noteikt augstumu augošam kokam ar vienkāršiem paņēmieniem, izmantojot matemātiku?
 • Aizsargājam mežu - kā nodrošinām dabas daudzveidību mežā un kā aizsargājam mežu no dažādiem postījumiem?
 • Atklājam koksnes produktus - kur ikdienā lietojam koksni un vai koksnes produkti var aizstāt naftas produktus?
 • Atpūšamies dabā - kas ir dabai draudzīga atpūta un kādas vēl cilvēku darbības ietekmē meža ainavu?
 • Būvējam zaļi - vai no koka var uzbūvēt debesskrāpi un kā uzbūvēt koka tiltu bez naglām?
 • Noteicām koku vecumu - kā noteikt vecumu augošiem kokiem, ko stāsta koku gadskārtas un kā pieņemt lēmumu par laiku ražas novākšanai?

Noslēgumā bērnus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru, pie kura cepām desiņas un baudījām skaisto atvasaras dienu!

WhatsApp Image 2021-09-10 at 08.50.49

Dabaszinību skolotāja Evita Ločmele