Datums: 17.11.2020 Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts


2020.gada 17.novembrī Nīcas vidusskolas fizikas un ekonomikas skolotāja Agita Mače saņem Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītībā.

Lepojamies ar Agitas sasniegumiem un ieguldīto darbu!