Datums: 22.10.2019 Karjeras nedēļas aktivitātes Nīcas vidusskolā


 

      Karjeras nedēļa Nīcas vidusskolas, Rucavas un Sikšņu pamatskolas jauniešiem iesākās ar personīgās izaugsmes trenera A. Daumes vadītu nodarbību, kuras laikā skolēni apguva metodes kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko izglītību saistītus lēmumus.
      14.oktobrī notika nodarbība "Vīzijas un mērķi kā neatņemama karjeras veidošanas sastāvdaļa".  Nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus domāt par savas dzīves atbildīgu vadīšanu, par sapņu atšķiršanu no fantāzijas, par dzīves mērķiem un to saistību ar izglītību. Skolēni mācījās noteikt, izvirzīt gan savas dzīves problēmas, gan mērķus, definējot tos vai uz papīra, vai ierakstot sava telefona piezīmēs. Tāpat skolēni tika  arī mudināti domāt par vizualizācijas nozīmi mērķu sasniegšanā, par smagu darbu, lai sasniegtu mērķi, par ticību un neatlaidību virzoties uz savu mērķi. Pasākuma nobeigumā bija iespēja uzdot jautājumus profesionālim. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

      15.oktobrī nodarbībā "Uz karjeras sliekšņa" Nīcas vidusskolēni kopā ar profesionālu vadītāju un uzņēmēju  diskutēja par to, kā neapjukt daudzajās profesijās un to, kā izvēlēties īsto un piemērotāko sev. Skolēni atraktīvā veidā noskaidroja jaunāko nākotnes profesiju iespējamību, neizzūdošās profesijas, kā arī savu spēju un talantu attīstības nozīmi mūsdienās. 
      Tika diskutēts par nākotnes karjeras izvēles faktoriem, par to, vai profesiju izvēlas visam mūžam?! Tika noskaidrota atbalsta loma karjeras izvēlē, kā arī tas, kas šobrīd ir pieprasīts darba tirgū un kāda ir reālā darba tirgus situācija. 
      Interesanta bija jauniešu veidotā karjeras skala, uz kuras katram bija jāatrod sava vieta no procentuālā karjeras pieņemtā lēmuma viedokļa. Skolēni strādāja gan individuāli veidojot savu karjeras vairogu, gan grupās izmantojot asociatīvās kārtis, prezentēja un pamatoja savas izdarītās izvēles un viedokļus. Nodarbības notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Karj_sliek

 

      17.oktobrī tika organizēta nodarbība "Viss ir Jūsu pašu rokās". Nodarbībās skolēni noskaidroja ar ko nodarbojas un ko nozīmē “Coworking Liepāja”. Tika daudz diskutēts par to, kas ir uzņēmējs, kādām prasmēm,spējām un kompetencēm viņam jāpiemīt. Skolēni uzzināja, ka ļoti svarīga biznesā ir pati ideja, kaislīga vēlme un aizrautība ar šo ideju, vēlme palīdzēt sabiedrībai. Uzņēmējs atgādināja, ka lai neizdegtu, ļoti svarīgi ievērot balansu it visā – 8 stundas miegam, 8 stundas darbam un 8 stundas ģimenei.
      Kā viena no galvenajām prasmēm tika akcentēta prasme sarunāties, komunicēt un piesaistīt klientus. Lektors uzsvēra, ka uzņēmējdarbību var salīdzināt ar futbolu, kurā katram sava vieta un loma, taču vadītājs ir kā pussargs, kurš pārrauga visu futbola laukumu. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijās, domāja, meklēja atbildes uz uzņēmēja uzdotajiem jautājumiem.

rokaas_1

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva