Lielā talka 2022

Datums: 02.05.2022 Lielā talka 2022


Nīcas vidusskolas visas klases piedalījās “Lielā talka 2022" aktivitātēs, sakopjot kaut nelielu stūrīti no mūsu mīļās zemītes. Katra klase bija izvēlējusies kādu vietu tepat apkārt skolai, Nīcā vai tuvumā esošajā jūras krastā, lai kopīgiem spēkiem padarītu mūsu apkārtni skaistāku, sakoptāku un zaļāku. Vairākas klases devās uz Jūrmalciemu, Pērkoni, Bernātiem, kopā noejot vairākus kilometrus, savācot jūras izskalotos dabai nedraudzīgos atkritumus, kā arī cilvēku atstātos. Vairākas klases talkoja skolas apkārtnē, uzlabojot mūsu pašu vidi, kurā darbojamies ik dienu – tika stādītas puķes, grābta pērnā zāle, salasīti nomestie un vēju atpūstie atkritumi, tika uzposts mūsu pašu stadions, lai skolēniem ir patīkamāk trenēties un gūt labākus rezultātus. Viena klase devās uz Nīcas baznīcu, sakopjot arī tās apkārtni un gūstot vērtīgu informāciju par Nīcas baznīcu un tās vēsturi.

 

Paldies visiem skolotājiem un skolēniem par iesaistīšanos.


Lielā talka 2022