Datums: 27.10.2021 Mācību darbs ar 2021.gada 1.novembri


Pamatojoties uz Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ar 1.novembri mācības klātienē atsāk vispārizglītojošo skolu 1.-3. klases. Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.