Datums: 08.04.2021 Mācību procesa organizācija no 12.aprīļa


Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un “Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē” sarakstu, kurš stājas spēkā ar 2021.gada 12.aprīli, 1.-4.klasēm tiek noteikts attālinātais mācību process. Attālinātais mācību darbs turpinās arī no 19.aprīļa. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” Nīcas vidusskola plāno uzsākt klātienes apmācību 12.klases skolēniem ar 2021.gada 9.aprīli divas dienas nedēļā eksāmenu mācību priekšmetos.

Nīcas vidusskolā tiks nodrošinātas visas epidemioloģiskās drošības prasības 12.klašu izglītojamajiem. Nodrošināta nodarbināto un 12.klases skolēnu iknedēļas testēšana.