Datums: 08.04.2021 Mācību procesa organizācija no 26.aprīļa


Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un “Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē” sarakstu, kurš stājas spēkā ar 2021.gada 26.aprīli, 1.-6.klasēm un 12.klasei tiek noteikts klātienes mācību process. 7.-11.klasēm mācības klātienē pēc rotācijas principa. 

Nīcas vidusskolā tiks nodrošinātas visas epidemioloģiskās drošības prasības. Nodrošināta nodarbināto un 12.klases skolēnu iknedēļas testēšana.

Pašvaldības transporta kursēšanas laiki:skolas_transports