Datums: 06.04.2021 Mazpulcēna lielais sasniegums


25.martā tika paziņoti 2021.gada Goda nominācijas konkursa “Augsim Latvijai” laureāti! Un mūsu 139. Nīcas mazpulka mazpulcēns Paula Muceniece ir to skaitā.

Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā.

Paula cītīgi gatavojās šim konkursam, veidojot prezentāciju par 5 gados paveikto mazpulkos. Par saviem veiksmīgi izstrādātiem un prezentētiem projektiem Latvijas mazpulku Kurzemes rudens forumos, par kuriem ir saņemti sertifikāti.

Jau otro gadu Goda nominācija tika aizstāvēta attālināti, kas radīja vēl papildus spriedzi, bet Paula ar visu tika veiksmīgi galā! Un kā teica Latvijas Mazpulku Goda nominācijas konkursa žūrija:  “Paldies par pārdomātu, vizuāli baudāmu un kārtīgi izstrādātu prezentāciju. Mēs lepojamies, ka mūsu organizācijā ir tik gudra, talantīga un erudīta jauniete. “ Un arī mēs ar Tevi Paula ļoti lepojamies!Tagad gaidīsim svinīgu goda nominācijas pasniegšanas pasākumu! Cerams – klātienē!

Liels paldies Paulai par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu!

 

139.Nīcas mazpulka vadītāja Evita Ločmele