Datums: 08.11.2019 Meistarklase Rīgas Doma kora skolā


Nīcas vidusskolas koris 8.novembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas Doma kora skolu. Skolēni un pavadošie pedagogi tika pavadīti izzinošā ekskursijā pa skolu skolas direktora un virsdiriģenta Ginta Ceplenieka vadībā. Meistarklases nodarbības notika diriģentes un Rīgas Doma kora skolas skolotājas Airas Birziņas vadībā.

koris3koris1