Mīļi sveicieni māmiņām svētkos

Datums: 08.05.2020 Mīļi sveicieni māmiņām svētkos


Tuvojoties Mātes dienai - visskaistākajiem mūsu svētkiem - esam izveidojuši digitālu izstādi ar mūsu skolēnu attālināti vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās veiktajiem darbiņiem. Lai skaisti svētki!


Digitālā izstāde Māmiņdienā