Mīļie skolēni, skolotāji, vecāki, skolas darbinieki un visi pārējie labie ļaudis ar skolu saistītie!

Datums: 29.05.2020 Mīļie skolēni, skolotāji, vecāki, skolas darbinieki un visi pārējie labie ļaudis ar skolu saistītie!


Noslēdzies 2019./2020.m.g, kas bijis izaicinājumiem, pārbaudījumiem, neparastu piedzīvojumu, panākumiem bagāts. Domāju, ka mēs visi esam apguvuši jaunas prasmes – mācīt un mācīties attālināti. Laiks no 12.marta mums katram ir bijis neparasts, neierasts, ārpus komforta zonas. Šodien varu teikt – esam labi tikuši galā un par to Jums visiem LIELS PALDIES!

Skolēni! Katrs pats sev varat ielikt vērtējumu, cik esat bijuši uzcītīgi, uzmanīgi, godīgi, kā esat mācējuši plānot savu laiku, sadarboties ar skolotājiem, klases biedriem attālināti. Es noteikti lielākajai daļai skolēnu varu sacīt – jūs esat malači!

Skolotāji! Milzīgs un mīļš paldies par ieguldīto darbu šajos ārkārtas apstākļos. Par iecietību un pacietību, par sapratni, par garajām darba stundām, par jaunā mācīšanos un iemācīšanos un prasmīgu pielietojumu, par atbalstu skolēniem un savstarpējo atbalstu, par drosmīgu izaicinājumu pieņemšanu. Paldies par darbu arī līdz 12.martam-par skolēnu talantu attīstīšanu, mudināšanu un sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem.

Īpaša pateicība atbalsta personāla kolēģiem par iedrošināšanu, palīdzēšanu saprast un atbalstu grūtos brīžos.

Skolas tehniskie darbinieki! Jūs esat tie, kuri rūpējas par skolas iedzīvotājiem visos apstākļos ikdienā un svētkos, lai esam tīrībā, sakoptās, gaumīgās un skaistās telpās, veseli garšīgi paēduši. Visu skolas iedzīvotāju vārdā arī vissirsnīgākais paldies par Jūsu sirdsdarbu!

Vecāki un vecvecāki! Paldies, ka bijāt šajā attālinātās mācīšanās procesā kopā ar savu bērnu un skolotājiem. Par Jūsu atbildību, pacietību, rūpēm un atbalstu. Daudziem no Jums vēlētos pasniegt liecības par kopīgo mācīšanos, darbu pildīšanu. Arī Jūs visus noteikti “pārceļam nākamajā klasē”!

Lai vasaras brīvlaiks ir saulains, pilns veselības, brīvības un prieka!

Ļoti ceru, ka tiksimies visi Nīcas vidusskolā 1.septembrī!

P.S. 12.klases skolēni, veiksmi eksāmenos!

Direktore Lāsma Petermane