Neierasta nodarbība

Datums: 24.01.2023 Neierasta nodarbība


19.janvārī tika uzsāktas lēmumpieņēmēju un jauniešu tikšanās Dienvidkurzemes novadā. Šī cikla ietvaros 12.klases jaunieši  tikās ar lēmumpieņēmējiem  un sabiedrībā nozīmīgu jomu pārstāvjiem Raivi Kalēju, Agiju Kaunesi, Sandru Skadiņu, Madaru Mihelsoni pasākumā “Kafija pēc vēlēšanām”. Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja radošā veidā iepazīt vadības procesus pašvaldībā gan iejūtoties lēmumpieņēmēju lomā, gan pārstāvot dažādu pašvaldības grupu viedokļus. Jauniešiem bija iespēja iejusties lēmēju "ādā", paust savu viedokli par aktuālajiem izaicinājumiem viņu apkārtnē un piedāvāt idejas to risināšanai.
 
Pasākumus rīko biedrība “Attīstības platforma YOUPluss ” sadarbībā ar Aizputes jauniešu " IDEJU MĀJU".
Pasākumi tiek īstenots projekta "Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās" ietvaros.
Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.