Nīcas skolas skartie, atsaucieties!

Datums: 08.01.2020 Nīcas skolas skartie, atsaucieties!


Visu laiku Nīcas skolas skartie - bijušie un esošie audzēkņi, darbinieki, skolēnu vecāki, draugi – atsaucieties un dalieties ar savām atmiņām par visu mūsu kopīgo skolu!

Skola ir ne tikai ēka, klases, gaiteņi. Skola ir arī atmiņas, emocijas un sajūtas. Tā ir bērnība un jaunība, pirmās dzīves mācības, pirmie dzīves sistie puni un pirmā mīlestība. Skola ir ne tikai vieta, tā ir vesela pasaule, kurā likti pamati visai turpmākajai dzīvei. Katram no mums Nīcas skola – pirmā, vienīgā vai viena no daudzajām izglītības iestādēm – ir palikusi atmiņā konkrētā laikā 84 gadu garumā. Katram no lielās skolas saimes atmiņas būs individuālas, dziļi personiskas. Sagaidot skolas 85. dzimšanas dienu, dalīsimies ar tām! Piepildīsim visi kopā jēdzienu “Nīcas skola – mana skola” ar saturu!

Atmiņas – īsākas vai garākas, par vienu atsevišķu notikumu vai visiem aizvadītajiem skolas gadiem – iesūtīt elektroniski e – pastā: muzejs2015@inbox.lv vai vidusskola@nica.lv. Tās var nest uz skolu un nodot muzeja vadītājai Sandrai Pankokai vai atstāt pie skolas dežurantes. Uzrakstītās atmiņas skolā gaidīs līdz 2020.gada 1. martam. Stāstīto skolas muzeja vadītāja labprāt uzklausīs arī mutiski, iepriekš sazinoties pa tālr. 29462157, rakstot uz iepriekš minētajiem e-pastiem vai skolas adresi: Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas novads, LV-3473.

Pie uzrakstītajām atmiņām jānorāda vārds, uzvārds (arī tas, kas bija skolas laikā), kad mācījās vai strādāja (kad un par ko?), vai kad un kāda saikne ir bijusi ar skolu. Norādīt arī savu tālruņa numuru vai e-pastu, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar atmiņu sniedzēju. Pie atmiņām norādīt, ka autors tās atļauj (neatļauj) izmantot pētniecībā un publicēt.