Datums: 16.05.2023 Nīcas vidusskolas komanda piedalās erudīcijas spēlē “Latvija Eiropā: vienoti dažādībā”


11.maijā 13.00 Liepājas valsts 1. ģimnāzijā norisinājās erudīcijas spēle vidusskolēniem “Latvija Eiropā: vienoti dažādībā”, kuru rīkoja Konrāda Adenauera fonds (Konrad-Adenauer-Siftung) (KAS) pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar KAS stipendiātiem.

Spēlē bija tēmas kā - Latvijas vēsture Eiropā; Eiropas Savienības vēsture; Ievērojamas vietas Eiropā; Latvijas cilvēki Eiropā; Eiropas Savienības valstu himnas; Eiropas Savienības vērtības; Eiropas Savienības kultūra; Eiropas Savienības valstis; Latvija un Vācija Eiropā; Latvijas ārpolitika Eiropā; Eiropa Latvijā: Projekti un investīcijas; Eiropa Latvijā: Arhitektūra, par katru no tēmām bija 5 jautājumi ar dažādām grūtības pakāpēm un iegūstamo punktu skaitu.

Erudīcijas spēlē piedalījās arī komanda no Nīcas vidusskolas ar nosaukumu – “Saldā uzvaras smarža”, kuras sastāvā bija 11.klases skolnieki – Paula Muceniece; Alīne Sļadzevska; Justs Vadonis; Arturs Lapiņš; Ģirts Sīklis. Spēlē kopā piedalījās 13 komandas starp kurām cīņa bija patiesi spraiga. Nīcas komanda spēlē ieguva pateicības rakstu un jaunas zināšanas par Eiropu un Latviju!