Pedagogu darbs vasarā

Datums: 07.06.2024 Pedagogu darbs vasarā


Lai arī skolēni ir devušies pelnītajā vasaras brīvlaikā, pedagogiem un skolas darbiniekiem vēl noris intensīvs darbs. 9., 11., 12.klasū skolēniem vasaras iesākumā rit vēl eksāmeni, kurās ir jāsagatavo gan eksāmenu telpas, gan jānodrošina darbinieku klātbūtne. Pedagogi tiekas ar administrāciju savās metodiskajās komisijās un veic aizvadītā mācību gada izvērtējumu, kā arī paši savus izvērtējumus. 

 


Metodiskais darbs vasarā